WEBINÁŘ ZDARMA: Novela zákoníku práce 2023 (prosinec 2023)

Webinář je pořádán v rámci obecně prospěšné činnosti Ústavu práva a právní vědy a je pro širokou veřejnost zcela ZDARMA.

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směr nic EU.
 
Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.
 
 
 

Program webináře:


 • Legislativní aktuality v personální oblasti
 • Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních pomníkách – obsah a transpozice do zákoníku práce
 • Novela zákoníku práce (charakteristika, zásady¨)
 • Změny v zákoníku práce po novele a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků v oblastech:
 • přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení, příslib zaměstnání),
 • sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování)
 • nová pravidla práce na dálku- home office(povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy,kontakt zaměstnance s pracovištěm)
 •  doručování pracovněprávních písemností,
 • Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života
 • Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)
 • Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné)
 • Dotazy, řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

 

 

Souhrn:

 • Datum konání webináře: 14. 12. 2023 (čtvrtek), od 18:00 do 20:00
 • Platforma: ZOOM
 • Lektor: JUDr. Ladislav Jouza 
 • Cena: ZDARMA 

 

 

Přihlášení na webinář: 

(pro lepší zobrazení na PC klikňete ZDE)

  
Autor příspěvku

Ústav práva a právní vědy

ÚPPV 

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.