Úspěšný obchod je zrcadlem vlastního rozvoje

Úspěšný obchod je zrcadlem vlastního rozvoje, snahou hledání nových cest a příležitostí. To, co stačilo před třiceti lety pro uspění na trhu, dnes již nestačí! Vývoj firmy v čase sebou nese potřebu změn.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE VÝKONNÉ FIRMY

Kvalitní produkt/služba – po sametové revoluci byl základem úspěchu a v té době často stačil k tomu být jedničkou na trhu. Stačilo mít něco výjimečného a obchod byl váš. Kvalita ukazuje i určitou prestiž a dnes s rozrůstající se konkurencí je třeba stále pracovat na vývoji a nabídnout klientovi něco, co je „extra“. Například finanční společnosti to řeší tak, že připraví jeden konkurenceschopný produkt/službu a na úkor tohoto tahounu ostatní produkty pokulhávají (jsou průměrné z pohledu benchmarku), ale společnost se tak zviditelní a odkazuje se na dobré výsledky s tímto mimořádným produktem/službou. Důležité je neusnout na vavřínech a nečekat, až přijde někdo jiný s novinkou. Průběžný vývoj a hledání atraktivních změn produktů a služeb je první krok k udržení se na trhu.

Kvalitní servis a procesy – časem se ukázalo, že mít kvalitní produkt nestačí. Společnost, která se chtěla udržet mezi top ve svém oboru se musela od ostatních odlišit něčím, co klientovi dalo „pocit péče a bezpečí“. Umět nastavit funkční a dotažené procesy, reagovat na legislativu, mít výborný reklamační servis, nastavené reporty a umět změřit proces či servis, je výzvou. Někdy, typicky u rychle rostoucích společností, se některé kroky, například popis procesů a metodika, mohou opomenout. Časem se však každý nedostatek může vrátit jako bumerang a společnost pak nečekaně může přijít o svou pozici na trhu.

Angažovanost zaměstnanců – každá společnost je postavena na lidech a zároveň na jejich zájmu sledovat stejné cíle. Úspěšné firmy si uvědomují nutnou spolupráci s nimi a intenzivně pracují na motivátorech. Snahou je mít pracovní tým, který má pocit spoluzodpovědnosti, sounáležitosti a loajality. Důležitá je i určitá zastupitelnost. Velkou roli v této oblasti hraje oddělení lidských zdrojů tzv. HR (human resources). Dobrá znalost produktu či služby nestačí, proto je zapotřebí projevit zájem o svůj pracovní tým i z pohledu rozvoje a dalšího vzdělávání. Obchodníci potřebují více než jen tvrdé obchodní techniky, ale také umění prodeje. Obchodní podpora na reklamacích vyžaduje umění zvládání krizových situací aj. Péče o zaměstnance se velmi rychle promítne do stability firmy a obchodních výsledků. Dnes navíc nedostatečná disponibilní pracovní síla zvyšuje nutnost udržení si talentů.

Marketing – nabídka je čím dál širší a agresivnější. Právě proto je dnes zapotřebí detailní znalost klienta a jeho potřeb. Ta pomáhá k rozhodnutí, jak cílit reklamu. Společnosti se více snaží pracovat s interními i externími daty a nastavují tak funkční tzv. CRM (Customer Relationship Management). Úspěšné firmy pracují intenzivně na segmentaci, personalizaci, tvoří individuální nabídky, zaměřují se na emoce propojené s potřebou a zájmem svých klientů. Úspěšná společnost umí své marketingové kroky měřit, poučit se z úspěchu a neúspěchů tak, aby jejich nabídka byla unikátní a opět konkurenceschopná.

WEB a sociální sítě – trend jasně ukazuje, že obchodní zaměření se přesouvá z kamenných obchodních míst na online trh. Koho nenajdete na webu, jako by neexistoval. Obchodní příležitosti a oslovování potenciálních zákazníků na webových stránkách se posilují sociálními sítěmi a marketing se rozšiřuje na Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Tiktok, případně se tvoří podcast aj. Je to nová výzva pro společnosti. Důležitým aspektem je umění postavit se konstruktivně zpětné vazbě svých stávajících či potenciálních klientů, ale i odpůrcům značky. Znalosti PR (Public Relations) jsou více než výhodné, zvláště v případě řešení negativní zpětné vazby, kdy je nutné mít nastavený PR risk management pro sociální sítě.

Všechny tyto atributy se dennodenně promítají do vývoje a vedení společnosti a jen ti, kteří mají jasnou strategii, plán, jak ji naplnit, neobávají se změn, mají entuziasmus a skutečný zájem, mohou uspět v turbulentním obchodním světě. Umění přizpůsobovat se změnám v čase efektivně posouvá společnost vpřed.

 

 
Autor příspěvku

Veronika Kalátová, MBA, EFA

Už na škole jsem věděla, že jsem se narodila pro práci ve finančním světě. Měla jsem potřebu rozumět, vidět souvislosti a pomáhat se zajistit na předvídatelné i nepředvídatelné životní situace.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.