Elementární nástroje kvantitativní analýzy

Další e-book ze série finanční analýzy a měření firemní výkonnosti. Zaměříme se na rentabilitu firmy, měření aktiv, likviditu, finanční stabilitu a ukazatele kapitálového trhu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.