Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

Je uznávaným expertem v oblasti finančního managementu podniku, vykonává přes 30 let odbornou konzultační činnost pro řadu národních i nadnárodních firem v oblasti finančně analytické a manažerských financí. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy. V současnosti je  členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School SE a je autorem řady monografií z oblasti finančního řízení podniku.

Je absolventem řádného a doktorského studia na Vysoké škole ekonomické a postgraduálního studia na Právnické fakultě.

Absolvoval studium v mezinárodním programu – evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne.

Věnoval se přednáškové a konzultační činnosti na Ekonomické univerzitě v Praze a v rámci Katedry finančního a daňového práva na soukromé univerzitě Škoda Auto Vysoká škola. Byl prorektorem na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

V současnosti je specialistou pro ekonomiku na Odborovém svazu KOVO. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí.

Je specialistou v oblasti finančního managementu podniku a finanční analýzy a controllingu, které také vyučuje. Odborně se orientuje na měření finanční výkonnosti a hodnotový management.

Je autorem a spoluautorem devíti monografii, učebnic a skript a také mnoha odborných článků v domácích i zahraničních periodikách.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.