Základní techniky interpretace finančních indikátorů

Základní techniky interpretace finančních indikátorů jsou klíčové pro posouzení finančního zdraví společnosti. Mezi nejčastěji používané patří horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza a kombinování výsledků jednotlivých analýz.

Základní techniky interpretace finančních indikátorů

Tyto techniky umožňují sledovat vývoj finančních ukazatelů v čase, analyzovat strukturu výkazu, porovnávat vztahy mezi různými položkami a brát v úvahu specifika daného odvětví. E-book pro Vás připravil tým Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School, SE.

 

Obsah: 

• Analýzy
• Faktorová analýza
Beermanova diskriminační funkce Algoritmus bonitního modelu
• Nástroje

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.