Mgr. Šárka Hájková

Lektor

Šárka Hájková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1997, v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. Od roku 2023 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE.

V letech 1997 až 2001 pracovala jako právní konzultant na Nejvyšším kontrolním úřadu, v roce nastoupila na pozici justiční čekatelky, soudkyní byla jmenována v říjnu 2002. Od roku 2011 působí na civilním odvolacím úseku Krajského soudu v Praze, dlouhodobě se specializuje na problematiku manželského majetkového režimu a spoluvlastnictví.

Od roku 2002 je členkou Soudcovské unie ČR, v letech 2008 až 2011 byla její viceprezidentkou. Je autorkou projektu „Emeritní soudce“ a předsedkyní Kolegia pro sociální záležitosti SU ČR.

Dlouhodobě se zabývá otázkami využití mediace v občanském soudním řízení a byla členkou pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR, která připravila návrh zákona o mediaci. V oblasti mediace a jejího využití v soudním řízení je lektorkou Justiční akademie ČR, podílí se i na vzdělávání zapsaných mediátorů a uchazečů o tuto profesi. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o mediaci nakladatelství C. H. Beck, autorkou řady odborných článků na toto téma a aktuálně i členkou pracovní skupiny k otázkám mediace na MSp. Působí také v redakční radě časopisu Soudce.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.