Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval ČVÚT, Strojní fakultu, obor ekonomika řízení, kde získal titul inženýr. Doktorandské vzdělání ukončil na Ekonomickém ústavu ČSAV. Další odbornost získal na CERGE UK a na Pittsburské univerzitě. V letech 1991 až 1993 byl pověřen vedením Ústředního ústavu národohospodářského. V letech 1992-2004 působil jako generální ředitel investiční společnosti Investice Portfolio&Partner. Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

Přehrát video

Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

Vystudoval ČVÚT, Strojní fakultu, obor ekonomika řízení, kde získal titul inženýr. Pedagogické vzdělání absolvoval na Masarykově ústavu vyšších studií.

Doktorandské vzdělání ukončil na Ekonomickém ústavu ČSAV. Další odbornost získal na CERGE UK a na Pittsburské universitě. V letech 1991 až 1993 byl pověřen vedením Ústředního ústavu národohospodářského.

V letech 1992 až 2004 podnikal jako generální ředitel investiční společnosti Investice Portfolio & Partner a vlastního nestátního zdravotního zařízení. Všechny tyto činnosti propojují znalosti v oblasti diagnostiky.

Učí na ekonomických vysokých školách zejména na Vysoké škole finanční a správní. Vede výzkumné projekty např. z Evropských sociálních fondů ČR.

Je autorem knižních publikací, jako je Lexikon tržních pojmů, nebo Přehled českého školství.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.