Mgr. Luboš Fojtík

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Působí jako spolupracující advokát v přední české advokátní kanceláři Konečná&Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá za vedení týmu sporové agendy (soudních sporů a arbitráží) a veřejných zakázek. Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, zejména mezinárodní právo obchodní. Je šéfredaktorem právního internetového portálu eLAW.cz. Od roku 2014 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Luboš Fojtík je advokátem spolupracujícím s přední českou advokátní kanceláří Konečná & Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá za vedení týmu sporové agendy (soudních sporů a arbitráží) a veřejných zakázek.

Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, zejména mezinárodní právo obchodní, právo spojené s otázkami ochrany osobnosti, právo telekomunikační a právní otázky spojené s problematikou církevních restitucí.

Luboš Fojtík je dále také šéfredaktorem právního internetového portálu eLAW.cz. V průběhu své kariéry poskytoval přednášky z různých oblastí práva mimo jiné zejména k tématům týkajícím se oblasti veřejných zakázek, odpovědnosti a náhrady škody včetně nemajetkové újmy a dále např. k problematice dodacích doložek INCOTERMS.

Garant programů

Vyučované předměty

Název předmětu
Úvod do práva veřejných zakázek
Zobrazit všechny předměty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.