JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiu nastoupila jako podniková právnička. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů a vymáhání pohledávek. V Českomoravské záruční a rozvojové bance se poté věnovala správě nemovitostí a korporátní agendě. Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Od roku 2013 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Správa podniku (Corporate governance).

Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo, má zkušenosti jako insolvenční správce, likvidátor a rozhodce. Působí jako zkušební komisař u společnosti akreditované ČNB. Též vyučuje občanské právo a obchodní právo a publikuje v deníku MF Dnes a dalších.

Zaměřuje se na nekalou soutěž, které se věnuje i v rámci PhD. studia u profesora Hajna. Své zkušenosti a dovednosti zúročila v rámci sociální práce a obhájila titul PhDr.

Garant programů

Vyučované předměty

Název předmětu
Řádná správa podniku
Zobrazit všechny předměty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.