Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2011

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

Problematika regulace reklamy

EDITORIAL

Editorial >>
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

 

TÉMA

Definice reklamy skrývá hrobku legality, Část I.
Trojjediná legální definice reklamy >>
The definition of advertising hides the tomb of legality, Part I. - Triune legal definition of advertising in EC law
MUDr. Jan Vavrečka

Definice reklamy skrývá hrobku legality, Část II.
Co je to reklama a jaký je rozdíl mezi reklamou a informací >>
The definition of advertising hides the tomb of legality, Part II. - What is advertising and what is the difference between advertising and informatik
MUDr. Jan Vavrečka

Problémy úpravy právní odpovědnosti za přestupky v reklamě >>
Problems of regulation of legal liability for the violations in advertising
Ing. David Leiss

Vzájemná informační povinnost orgánů členských států EU v oblasti ochrany spotřebitele >>
Mutual information obligation of authorities of EU Member States in the field of consumer protection
Mgr. Pavel Grošpic

Veřejnoprávní aspekty etické samoregulace reklamy a obchodní praxe >>
Public law aspects of advertising and commercial practices self-regulation
MUDr. Jan Vavrečka

VYBRALI JSME PRO VÁS

Stanovisko generálního advokáta (věc C-421/07)
Pojem reklama, šíření informací o léčivém přípravku >>

Z judikatury ESD (věc C-421/07)
Pojem reklama, šíření informací o léčivém přípravku >>

Z judikatury ESD (věc C-62/09)
Finanční pobídky pro lékařské ordinace >>

Z judikatury ESD (spojené věci C-261/07 a C-299/07)
Nekalé obchodní praktiky, vázané nabídky spotřebitelům >>

Z judikatury ESD (věc C-374/05)
Zákaz reklamy na léčivé přípravky >>

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.