Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

S možností studia na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze jsem se seznámila zcela náhodně mezi reklamami na stránkách portálu iDnes.cz Studium MBA v oboru Řízení lidských zdrojů mě zaujalo svým zajímavým obsahem. V průběhu studia jsem zjistila, že nejen obsah, ale i kvalita přednášek, dostupných materiálů jsou na vysoké odborné úrovni.

Struktura povinných předmětů na sebe logicky navazuje a ve výsledku umožňuje získat znalosti pro personální práci, řízení a vedení pracovních kolektivů. Celé studium probíhalo na vysoké profesionální úrovni s cílem poskytnout studentům maximální množství poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů.

Znalosti, které jsem získala studiem, budu využívat zejména v pozici vedoucí Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

V průběhu celého studia jsem byla příjemně překvapena a potěšena velmi přívětivým, slušným, rychlým a bezchybným poskytnutím informací ze strany paní Ing. Terezy Markové, DiS., současné výkonné ředitelky.

Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze do budoucna přeji mnoho spokojených studentů a úspěšných absolventů. Studium doporučuji všem, kteří řídí, organizují a vedou pracovní kolektivy na všech úrovních managementu.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Zora Stieglitzová, MBA

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí – vrchní referent
MBA

Ing. Michaela Nováková, MBA

4educo s.r.o., pozice: jednatelka, projektová manažerka, koučka
MBA

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC

Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
MBA

Mgr. Lenka Waszutová, DiS., MBA

Slezská diakonie, Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, Vedoucí sekce sekretariátu ředitele, Tisková mluvčí
MBA

Ing. Martin Šachta, MBA

Tajemník Ústavu technicko-technologického
MBA

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA

PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
MBA

JUDr. Lukáš Volek, MBA

Právník junior ve společnosti Wincott People, a. s., organizační složka

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.