JUDr. Lukáš Volek, MBA

Poté co jsem dokončil magisterské studium ve studijním programu Právo a právní věda na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci a následně pak na stejné fakultě obhájil rigorózní práci a úspěšnou zkouškou získal i akademický titul doktor práv, jsem se chtěl dále profesně rozvíjet a získat znalosti i v oboru mimo oblast práva, který by mne obohatil v mé profesní praxi. Pro samotný výběr školy, pro mne bylo rozhodující si ze studia odnést nové zkušenosti a znalosti a nejen profesní titul bez nutnosti jakékoli aktivity a snahy. O tom mne přesvědčil obsah a forma studia, které Ústav práva a právní vědy prezentoval.

Průběh studia mne jen utvrdil v mé dobré volbě. Obsahová forma studia a charakter probírané látky byl na vysoce profesionální úrovni. Jednotlivé předměty jsou zaštítěny odborníky v dané oblasti, kteří své profesi rozumí a své zkušenosti umějí lidským, ale stále profesionálním způsobem posluchačům zprostředkovat.

Jako velice přínosné považuji také psaní seminárních prací v každém předmětu, díky kterému si student ujednotí získané informace a naučí se je prakticky aplikovat. Dobrý pocit ze vzdělávací instituce umocnily i ochota a rychlost komunikace studijního oddělení a výkonné ředitelky.

Studium na Ústavu práva a právní vědy mne obohatilo novými informacemi a dovednostmi, které mohu uplatnit ve svém profesním životě a na základě mých zkušeností mohu tak toto studium vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Dita Novotná, MBA

HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.
MBA

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA

PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
MBA

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC

Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
MBA

Mgr. Zora Stieglitzová, MBA

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí – vrchní referent
MBA

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - vedoucí Katedry ošetřovatelství absolvent MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
MBA

Ing. Michaela Nováková, MBA

4educo s.r.o., pozice: jednatelka, projektová manažerka, koučka
MBA

Ing. Martin Šachta, MBA

Tajemník Ústavu technicko-technologického

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.