Jaké jsou ve skutečnosti pravomoci prezidenta republiky? webinář s Alešem Gerlochem

O výsledku prezidentských voleb rozhoduje do značné míry volební kampaň. Tu tvoří specialisté na politický marketing a PR. Veřejnosti neznámí lidé vytváří strategie a sdělení, jejichž úspěch rozhoduje o budoucnosti nás všech.

Program semináře

 

Součástí politického marketingu je však také představa voličů o tom, jaké jsou „politické možnosti“ prezidenta republiky a do jaké míry může prezident republiky ovlivňovat a spoluurčovat chod země. A tak někteří mistři marketingu ve volební kampani rozsah pravomocí prezidenta republiky záměrně umenšují a jiní zase naopak přisuzují prezidentovi pravomoci (a moc), které nemá. Jaké má prezident republiky ve skutečnosti pravomoci a co všechno může tedy při výkonu své funkce „dělat“, totiž stanoví Ústava České republiky a její výklad podávaný ústavními experty a ústavním soudem ĆR.

Jedním z těchto expertů je nade vší pochybnost profesor Aleš Gerloch, ikona českého ústavního práva, vedoucí Katedry teorie práva a právních učení PFUK, místopředseda Legislativní rady vlády ČR, prorektor Univerzity Karlovy a garant programu LL.M. Ústavní právo a politologie na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Právě on bude prezentovat svůj pohled na webináři konaném v předvečer prezidentských voleb 2023, na kterém se dozvíte vše, co jste o pravomocích prezidenta republiky nevěděli.  

 

 

Program semináře

 • Ústavní postavení prezidenta republiky
 • Role prezidenta republiky
 • Pravomoci prezidenta republiky bez kontrasignace
 • Pravomoci prezidenta podléhající kontrasignaci
 • Prezident republiky a ústavní zvyklosti
 • Prezident republiky a zahraniční politika

 

Přínosy webináře

Diskuse s odborníkem na ústavní roli a pravomoci prezidenta České republiky bud přínosná v tom, že se bez nánosů marketingového pohledu dozvíte, jaké pravomoci prezidenta republiky mu ústavní pořádek České republiky svěřuje. Uděláte si tak o postavení, roli a pravomocích prezidenta republiky objektivní představu. Webinář je pořádán v rámci obecně prospěšné činnosti Ústavu práva a právní vědy a je pro širokou veřejnost zcela ZDARMA

 

Detailní program:

 • Jaké je ústavní postavení prezidenta republiky podle Ústavy ČR
 • Jaká je role prezidenta republiky v ústavním systému?
 • Jaké jsou pravomoci prezidenta republiky v ústavním systému?
 • Jaké jsou pravomoci prezidenta republiky bez kontrasignace
 • Pravomoci prezidenta podléhající kontrasignaci
 • Prezident republiky a ústavní zvyklosti
 • Prezident republiky a zahraniční politika
 • Vztah prezidenta republiky a moci výkonné
 • Vztah prezidenta republiky a moci zákonodárné
 • Vztah prezidenta republiky a moci soudní

 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.