WEBINÁŘ: Rétorika a kultura mluveného projevu

Webinář „Rétorika a kultura mluveného projevu“ posluchačům pomůže, jak zaujmout a přesvědčit posluchače kvalitou svého projevu. V konkrétních cvičeních si účastníci webináře přímo vyzkouší: jak se správně rozmluvit, uvolňovací a dechová cvičení, cvičení určená pro nácvik správné výslovnosti a přesné artikulace. Důraz bude kladen na praktický trénink precizní intonace manažerských projevů. Pozornost bude zaměřena také na nácvik správné rychlosti, tempa a dynamiky projevu. Soustředíme se rovněž na nácvik správného nádechu a využívání pomlk, rétorických pauz v různých typech rétorických výstupů. Nedílnou součástí webináře budou video ukázky zkušených řečníků a rétorů včetně analýzy jejich veřejných projevů. Tento webinář je určen zájemcům, kteří svou aktivní spoluprací budou plnit jednotlivá rétorická cvičení a chtějí pracovat na zlepšení svého veřejného projevu.

Program semináře

 

Cíl webináře

Příprava na veřejný projev:

 

 • Jak se rozmluvit a jak si šetřit hlas?
 • Hlasový trénink v praxi.
 • Video ukázky a analýza veřejných projevů.
 • Nejčastější chyby v češtině.
 • Pět účinných metod zvládání trémy.

 

Ing. Zdeněk Eška, MBA, LL.B.

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování před kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu - trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.  

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.