WEBINÁŘ: Nájem vs. vlastní bydlení z pohledu práva

Tento webinář přináší podrobný pohled na právní aspekty související s rozhodováním mezi nájemním a vlastním bydlením. 

Program semináře

 

Webinář si můžete koupit ZDE 

 

Bydlení je jedna ze základních sociálních potřeb a rozumný zákonodárce jeho právní úpravě věnuje značnou pozornost. V České republice je bytová potřeba zajišťována z valné většiny formou vlastního bydlení, kdy nájem je poněkud upozaděn. To může být dáno i právní úpravou, u které můžeme vidět jak přínosy, tak nedostatky. Účelem webináře je seznámení se základními specifiky obou forem bydlení z pohledu jejich právní úpravy, a to včetně aktuálních úvah o legislativních změnách. 

Pozornost bude věnována pojmům jako jednotka, spoluvlastnický podíl na společných částech, prohlášení vlastníka a jeho změny a dále správa společných částí v bytovém spoluvlastnictví, zejména pak nejčastějším problémům v činnosti SVJ. V nájemních záležitostech se pak zaměříme na dobrý obsah nájemní smlouvy, změny ve výši nájemného a v neposlední řadě na agendu plateb za služby a jejich vyúčtování.

 

 

Program:  

Zahájení a úvodní slovo

 • Představení tématu a cílů webináře.

Nájemní právo

 • Práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů.
 • Analýza nájemní smlouvy a klíčových ustanovení.

Vlastnické právo

 • Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí.
 • Srovnání právního rámce pro nájem a vlastnictví.

Právní záruky a odpovědnost

 • Záruky spojené s nájmem a vlastnictvím.
 • Odpovědnost za údržbu, opravy a bezpečnost.

Řešení sporů

 • Možnosti řešení sporů mezi nájemci a pronajímateli/vlastníky.
 • Praktické rady pro vyřešení potenciálních konfliktů.

Závěr a dotazy

 

 

 

Webinář je doporučen:

Tento webinář je určený všem, kteří se zabývají otázkou bydlení a chtějí lépe porozumět právním aspektům spojeným s nájemním a vlastním bydlením. Mezi potenciální účastníky patří:

Nájemníci:

 • Lidé, kteří již bydlí v nájemním bytě nebo plánují si pronajmout byt.
 • Osoby hledající informace o svých právech a povinnostech jako nájemci.

Vlastníci nemovitostí:

 • Majitelé domů či bytů, kteří pronajímají své nemovitosti.
 • Lidé uvažující o pronájmu svého majetku a potřebující informace o právních aspektech.

Realitní makléři a správci nemovitostí:

 • Profesionálové působící v oblasti nemovitostí, kteří chtějí lépe porozumět právním otázkám týkajícím se nájemních a vlastnických vztahů.

Právníci a právní poradci:

 • Odborníci v oblasti práva, kteří se specializují na nemovitosti a chtějí získat hlubší povědomí o specifických právních otázkách týkajících se bydlení.

Veřejnost:

 • Každý, kdo má zájem o téma bydlení a chce si rozšířit své znalosti o právních aspektech nájemního a vlastnického bydlení.

 

 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.