WEBINÁŘ: Nastavení mysli na design strategii v novém roce

Cíl - Seznámit se s principy a odlišnostmi strategického myšlení (Strategic Thinging) a designového myšlení (Design Thinking), strategie či strategického plánování a designové strategie (Design Strategy), v duchu prolínání trendů vzniklých v návrzích uživatelských zkušeností (UX) a se zohledněním konceptu "nastavení mysli", zpopularizovaného psycholožkou Carol Dweck.

Program semináře

Strategie hraje rozhodující roli v dosahování úspěchu a výsledků při realizaci cílů a plánů. To platí o podnikání, životě i kariéře. Organizační strategie je tradičním rámcem, který organizace využívají k identifikaci, plánování a dosahování svých dlouhodobých záměrů a cílů. "Design Strategy" je termín používaný k popisu spojení mezi podnikovou strategií a designovým myšlením ("Design Thinking"). Design Thinking je metodologie, která nabízí přístup k řešení problémů založený na řešení zapojením koncových uživatelů.

 

 

Důležítou úlohu v tom všem sehrává i naše "nastavení mysli", které bývá buď:

 • Omezené (fixní), kdy své neúspěchy považujeme důsledek nedostatku inteligence a omezených schopností, které nám brání v dosažení cílů. Snadno se pak poddáváme strachu ze selhání a spíše věříme tomu, že se nemůžeme zlepšit. 
 • Růstové, kdy chápeme, že někteří lidé mají zvláštní talent a že inteligence se liší od člověka k člověku, ale že se lze také rozvíjet a plepšovat díky úsilí a prací. To nám umožňuje užívat si radosti z procesu učení, hledání nových informací, vytváření nových strategií a čerpání inspirace od ostatních. Můžeme přijímat obtíže a výzvy jako prostředek k rozvoji nových dovedností a ke svému růstu.

Předpokládám, že studenti MBA a zájemci o webinář budou spíše patřit do kategorie lidí s růstovým nastavením mysli, proto by jim "designové" přístupy mohly vyhovovat. Tak se na to pojďme podívat, rozebrat a hledat možnosti využití.

 1. MEJV a nastavení v hlavě
 2. "Myslím tedy jsem" - René Descartes a duch Rozpravy o metodě
 3. Strategie - každý svého štěstí designérem (než něco sestrojíte, musíte to nadesignovat)
 4. Design není jen "design" a každý má na "design" talent
 5. Zkušenost jako faktor "X" - P/MX, UX, EX - osobní/manažerská, uživatelská i zaměstnanecká
 6. Využijme toho, když začal rok 2022

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.