Edukace v prostředí mateřských škol trochu jinak, nově, lépe a sebevědomě…

Edukace založená na důkazech (evidence-based education) je relativně nový přístup ke vzdělávání uplatňovaný na všech jeho úrovních – počínaje školskou politikou, až po výuku konkrétního učitele ve třídě. Použité metody jsou založeny na průkazných a hodnověrných dokladech získaných z vědecky podložených experimentů, o kterých jsou v zahraničí vedeny podrobné databáze.

Edukace založená na důkazech (evidence-based education) je relativně nový přístup ke vzdělávání uplatňovaný na všech jeho úrovních – počínaje školskou politikou, až po výuku konkrétního učitele ve třídě. Použité metody jsou založeny na průkazných a hodnověrných dokladech získaných z vědecky podložených experimentů, o kterých jsou v zahraničí vedeny podrobné databáze.

Velmi rád bych zde nastínil Pre-K Mathematics, který je doplňkový vzdělávací program navržen tak, aby rozvíjel neformální matematické znalosti a dovednosti u dětí mateřských škol. Obsah je rozdělen do sedmi jednotek a konkrétní matematické pojmy a dovednosti z každé jednotky se učí ve třídě řízené pedagogem a aktivitami v malých skupinkách. Je potřeba zapojit také rodiče, kteří pomáhají s matematickým vývojem svých dětí doma pomocí materiálů, které děti dostávají.

Jak již bylo zmíněno, Pre-K Mathematics je rozdělen do sedmi jednotek:
1) Counting and Number
2) Understanding Arithmetic Operations (Fall Activities)
3) Spatial Sense and Geometry
4) Patterns
5) Understanding Arithmetic Operations (Spring Activities)
6) Measurement and Data
7) Logical Reasoning

Program zahrnuje školní i domácí aktivity v angličtině nebo španělštině. Ve třídě učí pedagog matematické znalosti a dovednosti pomocí aktivit v malých skupinkách v průběhu školního roku. Nové matematické aktivity jsou zaváděny každý týden a dětem jsou představovány vždy dvakrát. Každá malá skupinka se skládá ze čtyř až šesti dětí a taková lekce pak trvá přibližně 20 minut. Domácí aktivity, které si děti přinesou domů, se konají nejméně jednou za dva týdny. Rodiče jsou vyzýváni, aby pomohli svým dětem zapojit se aktivně do matematických činností, které jsou spojené s pojmy a dovednosti, které se učí ve škole.

Materiály pro školní i domácí aktivity jsou uvedeny v balíčku programu, který obsahuje také knihu vzdělávacího programu pro učitele, pomocné aktivity a záznamové listy posuzování.

Co se týče výzkumu, jedna studie splňovala důkazní standardy The What Works Clearinghouse a druhá splňovala s výhradami. Studie zahrnovaly 430 předškolních dětí z Head Start a státem financované školky v New Yorku a Kalifornii. Zkoumaly se intervenční vlivy na matematické výsledky dětí. Zpráva ze studií se zabývala především okamžitými potestovými zjištěními, které stanovují účinnost zásahu. The What Works Clearinghouse považuje rozsah důkazů pro matematické úspěchy za mírný až rozsáhlý. Rozsah důkazů bere v úvahu počet studií a velikost vzorku v rámci všech studií, které splňovaly důkazní standardy s nebo bez výhrad. Další faktory, jako je například demografie studentů či typ prostředí, v nichž studie proběhly, nejsou brány v úvahu.

Studie zahrnovaly kromě Pre-K Mathematics také další složku, DLM Early Childhood Express Software, kterou nelze od vlivu vzdělávacího programu oddělit. Vzhledem k tomu, že DLM Early Childhood Express Software může být používán společně s Pre-K Mathematics, The What Works Clearinghouse se domnívá, že výsledky výzkumu jsou i přesto užitečné zejména pro pracovníky z praxe, kteří hledají vzdělávací program pro rozvoj předškolní matematiky.

DLM Early Childhood Express Software pomáhá zejména při:
1) geometrických a prostorových pojmech a dovednostech
2) číselných pojmech a dovednostech

Studie Starkey & Klein v roce 2005 byla randomizovaná kontrolovaná studie, která splňovala důkazní standardy The What Works Clearinghouse. Zahrnovala dvě skupiny tří a čtyřletých dětí z rodin s nízkými příjmy. Více než polovina dětí byli afroameričani. Autoři porovnávají matematické výsledky intervenční skupiny dětí, které se podílely na Pre-K Mathematics a DLM Early Childhood Epress Software, a srovnávací skupiny. Děti z intervenční skupiny kromě sedmi jednotek byly zapojovány do dalších činností: počítačové činnosti a matematického vzdělávacího centra. Srovnávací skupina se podílela na běžném vzdělávacím programu využívaného v jejich školkách. Na začátku prvního roku se učitelé zúčastnili čtyřdenního workshopu, aby se naučili implementovat první tři jednotky Pre-K Mathematics, a poté dalšího čtyřdenního workshopu, kde se probíraly zbývající jednotky. Navíc byla poskytnuta další školení a prováděly se kontroly dvakrát měsíčně. Ve druhém roce následovaly další semináře a pokračovalo se s kontrolami.

Studie Clements & Sarama v roce 2006 byla taktéž randomizovaná kontrolovaná studie, která však splňovala důkazní standardy s výhradami kvůli rozdílnému úbytku mezi intervenční a srovnávací skupinou. Této studie se zúčastnilo 21 učitelů dětí předškolního věku. Třetí studie nesplňovala důkazní standardy.

Obě studie zjišťovali pouze výsledek v matematické oblasti, ale každá používala rozdílné měření. Starkey & Klein (2005) vykázali statisticky významný pozitivní vliv Pre-K Mathematics v kombinaci s DLM Early Childhood Express Software pro kombinovanou skupinu napříč státy při použití the Child Math Assessment pro měření výsledku. Clements & Sarama (2006) také vykázali pozitivní vliv při použití the Early Mathematics Assessment pro měření výsledku.

Celkově tedy bylo zjištěno, že Pre-K Mathematics v kombinaci s DLM Early Childhood Express Software mají pozitivní efekt na úspěchy v matematice.

The What Works Clearinghouse počítá index zlepšení pro každý individuální nález. Navíc také počítá průměrný index zlepšení pro každou studii a průměrné index zlepšení napříč studiemi. Index zlepšení představuje rozdíl mezi percentilovými body průměrného studenta intervenční skupiny oproti percentilovým bodům průměrného studenta ve srovnávací skupině. Na rozdíl od hodnocení efektivnosti, index zlepšení je založen výhradně na velikosti účinku. Index zlepšení byl v matematice v průměru +22 percentilových bodů napříč oběma studiemi a s rozsahem 22-23 percentilových bodů napříč nálezy.

Zkusme se teď na malou chvíli zastavit a zvážit přenesení tohoto programu do českého prostředí. Nemyslím si, že všechny mateřské školy by byly schopny tento program plně implementovat do jejich prostředí a daných specifik. Jedná se podle mého názoru o náročný program, pro který v průměrných školkách chybí kapacity, a také si nejsem bohužel zcela jistý, zda by rodiče tento program dostatečně podpořili a aktivní měrou se dětem v domácích aktivitách věnovali. Jistě se však najdou renomovanější školky, kde jsou kvalifikovaní učitelé s „přidanou hodnotou“, jednalo by se však především o mateřské školy do jisté míry „nadprůměrné“, soukromé či o dobrovolné aktivity navíc. V tomto případě si myslím, že by se podobná edukace mohla přenést i do našeho prostředí resp. našich školek a jednalo by se určitě o pozitivní posun.

Pokud se budeme starat a věnovat pozornost již samotnému proutku v jeho začátcích obdobně jako již rozkvetlému stromu, bude nás čekat s největší pravděpodobností velmi dobrá sklizeň. Nepodceňujme předškolní edukaci, tam to přeci vše začíná. Mějme na paměti, že v dětech je naše budoucnost.


Zdroje:
http://www.ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/intervention_reports/WWC_PreK_Math_073007.pdf
Autor příspěvku

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.