„Ředitel 21. století“ aneb studium MBA pro ředitele škol a školských zařízení, osobní prestiž nebo budoucí profesní nutnost…?

V dnešní době jsou základní/střední školy již samostatnými právními subjekty s jistou „suverenitou“ a na ředitele/manažera jsou kladeny vyšší požadavky zejména na znalosti z oblasti problematiky managementu řízení a obecně závazných právních předpisů, a to nejen z oblasti školství. Dobré právní a ekonomické vědomí, znalosti a dovednosti z vedení lidí a řízení pedagogického resp. vzdělávacího procesu obecně je jedním z mnoha předpokladů od samotného aktu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školy až po další úspěšné počínání v pozici vedoucího pracovníka.

Znalost problematiky řízení a orientace v současných závazných právních předpisech a legislativě není mnohdy jednoduchá, úroveň právního vědomí a orientace řídících pracovníků škol determinuje jejich možný (ne)úspěch, a to nejen v konkurzním řízení, ale následně i v pozici vedoucího pracovníka a v organizaci školy jako celku.

V současnosti se bohužel stále potýkáme (a s největší pravděpodobností ještě nějaký čas asi budeme) s absencí kariérního systému pedagogických pracovníků, a to již nemluvě o paralele či ekvivalentu v podobě „kariéry“ ředitelů škol a školských zařízení.

Pokud se týká „kariéry“ ředitelů shrňme dosavadní stav a dospějeme k závěru, že je zcela patrná absence uceleného systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol v ČR. Pokud budeme rozvíjet stav dosavadního poznání o něco podrobněji, budeme nuceni konstatovat následující:

  • neexistuje definovaný soubor požadavků na kvalitu práce ředitele školy;
  • rozvoj ŘŠ nerespektuje různé fáze profesní dráhy;
  • proces hodnocení se značně liší dle přístupu konkrétního zřizovatele;
  • absence komplexních dat o ředitelích Š a ŠZ

V současné době na základě litery zákona stále platí pouze „jediné“, pokud se uchazeč hlásí do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy či školského zařízení má v převážné většině povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí. Povinnost se nevztahuje pouze na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.

Nejenom právní standard, ve kterém je obsažena i určitá právní základna a minimum znalostí, zpracovává již na samém začátku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v rámci dokumentu „Standardy pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP“, který podrobně rozvádí a definuje onu minimální podobu a strukturovaný obsah kvalifikačního studia v oblasti řízení školství, tedy „Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.“. Cílem tohoto kvalifikačního studia (dříve známého pod Funkční studium 1, ve zkr. FS1) pro ředitele škol a školských zařízení je připravit vedoucí pracovníky na výkon řízení školy, prohloubit znalosti v oblasti managementu s cílem dosáhnout optimální úrovně základních řídících kompetencí, získat znalosti a dovednosti v řízení právního školského subjektu a připravit vedoucí pracovníky tak, aby se dokázali vyhnout závažným pochybením ve všech základních oblastech uvedených v obsahu studia.

Jak již bylo v předešlých odstavcích řečeno, co se týče „kariéry“ ředitelů, postrádáme ucelený systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol v ČR. Shora uvedeným studiem (v jakékoliv jeho podobě) vše začíná a bohužel i končí. Vezmeme-li v úvahu extrémní stav, který díky absenci shora uvedeného může ojediněle nastat, pokud ředitel do dvou let od nástupu do svého vedoucího pracovního místa doloží absolvované studium, a to v jakékoliv jeho modifikaci, může jeho odborná příprava a především rozvoj skončit.

Samozřejmě nad ředitelem visí „Damoklův meč“ v podobě § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona, podle kterého lze ředitele odvolat z důvodů závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem.

Závažné porušení může totiž plynout z nedostatku jejich právního vědomí, protože i zde platí rčení, že neznalost zákona neomlouvá. Bohužel v záplavě dnešní legislativy v oblasti školství a její neustálé novelizace se mnohdy stává, že i „zasvěcený“ se po cestě ztratí. Ovšem musíme konstatovat, že na nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání si ředitelé obecně stěžovat nemohou. V dnešní době více než o nabídce trhu dalšího vzdělávání jde o umění oddělit zrno od plev. S tím už si však povětšinou poradit dokážeme. Největší zábranu a úskalí můžeme pojmenovat, a to v podobě nedostatku času a přemíře povinností, které jsou na vedoucí pracovníky ve škole kladeny. V menších školách, které si nemohou z jakéhokoliv důvodu dovolit asistentku ředitele, hospodářku, ekonoma, výchovného poradce, ale především zástupce ředitele, je další vzdělávání ředitelů skoro nemožné a do jisté míry hrdinstvím. Ale málo platným – bez vzdělaných ředitelů se žádná škola nikdy nepromění.

Domnívám se, že právě ono profesní studium MBA pro ředitele škol a školských zařízení může být oním klíčem nejen k samotné přípravě, úspěšnému startu, ale i k samotnému průběhu „závodu“, a to do jisté míry jako součást ucelené přípravy a rozvoje klíčových pracovníků ve školství. Kvalitní profesní vzdělávací program MBA může hrát klíčovou roli obdobně jako ozubené kolo v celkovém soukolí. Dle mého názoru platí, že ředitel je v přeneseném významu současně „základovou deskou“ a „střechou organizace“. Nezapomeňme, že ředitel (nejen svou koncepcí a vizí) mění zítřky školy…

Zdroje a zajímavé odkazy:
http://www.ceskaskola.cz/2012/03/vystup-z-odborne-diskuse-k-projektovemu_20.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standard-pro-udelovani-akreditaci-dvpp?highlightWords=Standardy+pro+ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD+akreditac%C3%AD+DVPP
http://www.reditelskoly.cz/show.asp?id=962
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4057&PHPSESSID=9714df9a5b2436515b08e762bb07d675

 


Autor příspěvku

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Pedagog a vedoucí pracovník ve školství, lektor a garant kvalifikačních studií. Již čtyři roky je garantem programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a v letošním roce 2016 se stal také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.