Naše budoucnost ICT, aneb deset IT trendů pro rok 2015…

Již při čtení titulku článku, nám může přicházet na paměť známá toť slova, a to v podobě nezapomenutelného Charlie Chaplina: „Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života“.

Analytičtí pracovníci významné společnost Gartner identifikovali deset klíčových trendů, které budou v roce 2015 hrát prim a pravděpodobně i později nejvýrazněji ovlivňovat dění v neustále měnícím a vyvíjejícím se IT. Pokud se prognózy analytických pracovníků naplní, půjde převážně o trendy s potenciálem výrazně narušit aktuální vývoj, a organizace by proto neměly v žádném případě podcenit jejich nástup. Trendy pro rok 2015 představují implementaci tří hlavních témat, které představuje spojování skutečných a virtuálních světů, nástup „inteligence všeho“ a posun v digitalizaci podniků.

„Určili jsme deset hlavních technologických trendů, které společnosti nesmějí ignorovat při strategickém plánování,“ uvedl David Cearley, viceprezident ve společnosti Gartner. „Bezpochyby to neznamená nutnost přijmout všechny tyto trendy současně, ale během příštích dvou let by k nim měl být přijat postoj.“

Počítače budou všude a ve všem

Můžeme říci, že spolu se vzrůstajícím počtem mobilních zařízení Gartner očekává zvýšený důraz, který budeme klást na řešení potřeb mobilních uživatelů v různých souvislostech a prostředích, spíše než důraz na přístroje samotné. Přístroj se již stává pouhým prostředkem a nejde tedy primárně již pouze o něj…

„Telefony a další přenosná zařízení jsou dnes součástí IT, kam je dnes nutné zahrnout i spotřební elektroniku nebo nejrůznější zobrazovače z pracovního i soukromého života,“ doplnil David Cearley. „Potřebám mobilních uživatelů se musí dnešní svět přizpůsobovat stále více. Pro IT oddělení bude situace stále složitější, protože budou mít stále menší kontrolu nad koncovými přístroji.“

Internet věcí

Vezmeme-li v úvahu kombinace datových přenosů a služeb vytvořených digitalizací všeho vytváříme čtyři základní modely možného využití – správa, monetizace, provozování a rozšiřování. Tyto čtyři základní modely mohou být aplikovány na jakékoli další „internety.“ Firmy by v prvé řadě měli mít na paměti a neměly si myslet, že potenciál má pouze internet věcí. Tyto modely navíc mohou využívat různé společnosti napříč jejich odvětvími.

3D tisk

Pro přiblížení, 3D tisk je proces, při kterém se prostřednictvím specifického/speciálního zařízení (3D tiskárny) vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu (konec konců i z čokolády). Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou, a to na základě programové předlohy. Celosvětový prodej 3D tiskáren by měl dle očekávání v roce 2015 meziročně vzrůst o 98 %. V současné době je 3D tisk stále poměrně nedostupný, a to z důvodů vysokých pořizovacích cen zařízení. Zlomového bodu dosáhne 3D tisk během několika příštích let, kdy se rozšíří nabídka cenově dostupných zařízení a exponenciálně poroste také jeho průmyslové využití.

Všudypřítomná neviditelná analytika dat

V současné době se analytika dostává do popředí centra pozornosti kvůli narůstajícím objemům dat, které jsou generovány nejrůznějšími vestavěnými systémy. Tato data je nutné ve strukturované i nestrukturované podobě vyhodnocovat. „Každá aplikace musí být v současné době zároveň analytickým programem,“ podotkl David Cearley. „Firmy musejí co nejlépe zvládat vyhodnocování obrovských objemů dat přicházejících z internetu věcí, sociálních sítí a nositelných zařízení, a co nejpřesnější výsledky poskytovat ve správný čas správným lidem.

Kontextově orientované systémy, systémy bohaté na obsah

Znalost uživatele, včetně jeho lokace, dřívější činnosti a do jisté míry „historie“, preferencí a sociálních spojení se stávají součástí vstupních údajů aplikací. Všudypřítomná vestavěná inteligence kombinovaná s analytickými funkcemi bude řídit budoucí vývoj systémů, které jsou schopné reagovat na základě monitorování svého okolí a aktivně se přizpůsobovat.

Inteligentní stroje

Analytické funkce v koprodukci se schopností vyhodnocení aktuálních okolních podmínek přinesou předpoklady pro vznik světa inteligentních strojů. Díky vestavěným algoritmům budou stroje schopné vyhodnotit své okolí, učit se a jednat zcela samostatně, řekněme tedy bez nadvlády uživatele. Prototypy samořízených vozidel, robotů, virtuálních asistentů či různých inteligentních pomocníků nejsou hudbou budoucnosti, již existují a jejich vývoj rychle postupuje vpřed.

Systém klient a cloud

Podstatou tohoto trendu je rychle rostoucí role centrální úlohy cloudu a postupného sbližování cloudu a mobility. Aplikace budou umístěny právě zde a odtud bude obsluhovat škálu klientů. „Cloud je novým typem pružně škálovatelného, samoobslužného počítače, a jak interní, tak externí aplikace, jej v budoucnu budou používat,“ řekl David Cearley. „Zatímco náklady na síťové připojení a šířku pásma budou i nadále zvýhodňovat aplikace využívající výkon a úložiště klientského zařízení, jejich správa bude umístěna v cloudu.“

Systém klient a cloud nám také bezesporu dává možnost v podobě přenášení aktuálního stavu aplikací mezi více přístroji a k přenositelnosti aplikací mezi zařízeními. Postupem času budou aplikace vyvíjeny s možností současného využívání na více přístrojích. Zde můžeme opět spatřit důkaz, že samotný přístroj se již posouvá do jiné role.

Softwarově definované aplikace a infrastruktura

Dnešní svět IT již podle Cearleyho nemůže primárně fungovat na rigidních prvcích, které jsou definovány ke konkrétnímu použití. Co potřebuje, je schopnost dynamicky přizpůsobovat a vytvářet potřebnou infrastrukturu na bázi softwaru.

Webově-škálovatelné IT

Webově-škálovatelné IT můžeme nazývat metodu, která umožňuje i menším společnostem v prostředí firemního IT poskytovat výpočetní možnosti velkých datových center. Stále více organizací bude moci zvažovat, budovat a využívat infrastrukturu, jako internetoví giganti typu Amazon, Google nebo Facebook. Web-scale IT je sice na počáteční startovací čáře a nepřijde hned, ale bude se postupně vyvíjet.

Bezpečnost a vlastní ochrana

Posledním trendem, na který ve své analýze Gartner poukázal, je bezesporu bezpečnost. V této velmi široké oblasti Gartner předpovídá zvýšenou pozornost věnovanou schopnosti aplikací chránit samy sebe. Bezpečnost se nicméně nemůže stát překážkou, která zastaví vývoj.

Dle mého názoru nejen touto kombinací trendů spolu s nezadržitelným vývojem nových technologií přivádíme novou éru IT. Jak již bylo řečeno, již dnes vidíme, že se snižuje význam jednotlivých zařízení a samotný střed digitálního světa se posouvá ke cloudovým službám, které nahrávají a nabádají k plnému využití, a to nejen v oblastech či oborech souvisejících se vzděláváním.

Věřím, že i současné vzdělávání a nejen jeho formální vzdělávací systémy se budou přibližovat k inovacím zítřků a blízké budoucnosti IT, protože zdárná vzájemná implementace zajišťuje příznivou budoucnost…

Zdroje:
http://channelworld.cz/analyzy/gartner-deset-trendu-v-it-pro-rok-2015-12535
http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
Autor příspěvku

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.