MBA u nás studují absolventi vysokých škol i jednatelé firem

Cílem manažerských programů MBA jsou lepší vyhlídky na startu kariéry, zvýšení šance na postup ve firmě či dostání se do užšího vedení společnosti. Jak takové studium probíhá? Opravdu dokáže titul MBA zrychlit karierní postup? Nejen na to jsme se zeptali JUDr. Luďka Lisseho, Ph.D. LL.M. MPA, ředitele Ústavu práva a právní vědy, který patří mezi nejrespektovanější MBA školy v České republice.

Jaké možnosti mohou tituly MBA, LL.M., MPA a další lidem otevřít? Opravdu jim tak markantně zvyšují kariérní šance na úspěch?

Ano. Podle mezinárodních, tuzemských i našich osobních zkušeností, o jejichž platnosti se přesvědčujeme celých posledních 10 let, je studium MBA, LL.M. a dalších profesních programů pro kariérní postup člověka klíčové. Pokud pracuje na podvýkonné nebo výkonné pozici v nadnárodní společnosti, je profesní titul zárukou toho, že daný člověk na sobě pracuje a že má tendenci růst. A na to majitelé těchto firem a manažeři „západní kultury“ slyší a umí to ocenit nejen na odměně, ale dát mu následně i s tím spojenou větší šanci. Pro malé a střední podniky, jakož i pro státní správu či územní samosprávu platí podobný princip s tím, že student se během studia věnuje konkrétnímu projektu, který potom realizuje ve svém zaměstnání. Ve spolupráci s lektory si během studia zjedná o současném stavu svých oborových poznatků dokonalý přehled, který pak následně nebo již během studia uplatňuje přímo ve své praxi.

Máte nějaké informace o úspěších vašich bývalých studentů?

Informace o úspěších našich bývalých studentů máme nepřeberně, neboť jsme s většinou studentů v kontaktu i po úspěšném absolvování jejich profesního studia u nás. Pořádáme pro ně semináře, na které mají vstup zdarma, setkáváme se s nimi i při jiných společenských příležitostech, ať již na půdě Ústavu nebo jinde. Máme tak výbornou zpětnou vazbu o vývoji jejich profesních kariér a můžeme s radostí sledovat, že je studium našich profesních programů posunulo v jejich pracovní kariéře dál.

Jak dlouho manažerský program trvá a jak probíhá zakončení studia?

Studium je rozděleno do 3 semestrů. I. a II. semestr je rozdělen do 5 předmětů, které označujeme jako moduly. Tyto moduly jsou zakončeny úspěšnou klasifikací seminární práce zpracované studentem na téma z daného modulu. Závěrečný III. semestr studia je vyhrazen psaní závěrečné disertační práce, která má povahu samostatného projektu a na jejíž sepsání má student 2 měsíce. V tomto III. semestru je tedy aktivita studenta koncentrována na sepsání poznatků nabytých během studia. Celková doba studia tak dosahuje délky 1 roku, uváděno je též 12-14 měsíců podle toho, jak rychle se studentovi podaří sepsat závěrečnou práci na úrovni, kterou považuje za dostatečnou pro její úspěšnou obhajobu před zkušební komisí. Po splnění shora uvedených studijních povinností je stanoven termín závěrečné profesní zkoušky, kde jsou otázky ze 3 okruhů studia a kde student obhajuje svoji závěrečnou práci.

V čem se Ústav práva a právní vědy liší od ostatních škol poskytujících manažerské programy MBA?

Těch věcí, kterými se lišíme, je více. Jen namátkou – v konkurenci ostatních MBA škol jsme jednoznačně jednou z nejstarších a nejtradičnějších MBA škol v České republice. V současnosti vzniká mnoho škol, které nabízejí studia MBA, ale cenou a kvalitou budí určité rozpaky. My jsme v tomto smyslu prověřeni 12letou historií naší činnosti a naše programy 10 lety jejich úspěšného uskutečňování a spokojeností našich absolventů. K datu 1. 1. 2015 máme registrováno již přes tisícovku absolventů. Máme špičkové lektory, kteří mají praxi na prestižních univerzitách. Řada z nich působí v privátní sféře a mnoho z nich má mezinárodní zkušenosti.

Jaké je složení vašich studentů? Jsou to spíše čerstvě vystudovaní absolventi vysokých škol, nebo již zkušení manažeři, kteří si chtějí rozšířit obzory?

Z hlediska věku jsou mezi našimi studenty naprosto rovnoměrně zastoupeny všechny 3 velké věkové skupiny od 24-35, od 36-48 a od 49-62 let. Z toho pak také logicky plyne, že někteří, zejména ti mladší z našich studentů, jsou lidé, kteří do praxe teprve vstupují a nemají ještě tak bohaté zkušenosti s výkonem manažerských funkcí – studiem se tak snaží svoji kariéru rychle eskalovat dopředu. Studenti z vyšších věkových skupin ve většině případů již manažerské zkušenosti mají, někteří z nich z vrcholového managementu, jiní zas z výkonu středních manažerských pozic nebo ze státní správy či samosprávy. Řada z nich je také majiteli svých vlastních firem či jednateli.

Na kolik studium manažerských programů na Ústavu práva a právní vědy vyjde?

Studium profesních programů MBA, LL.M, MPA a MSc. stojí standardně 99 000,- Kč bez DPH, pokud využijete naše splátkového kalendáře, který vám umožní studium zaplatit ve dvou až čtyřech splátkách. Pro studenty, kteří uhradí cenu studia jednorázovou platbou, máme nyní až do 15. října 2015 zvýhodněnou cenu a studium je vyjde na 89 000 Kč bez DPH. Zvláštní bonus pak nabízíme všem, kteří se rozhodli studovat ve dvou (se svým kolegou, kamarádem, přítelkyní, manželkou apod.), cena studia činí v takovém případě pouze 84 000,- Kč. Poplatky za studium prestižních profesních programů jsou tak u nás na úrovni výrazně nižší nebo jen místy obdobné jako poplatky za studium na konkurenčních školách, které ovšem nabízí pouze studium „on-line“, tj. bez kontaktu s „živými“ lektory. Chcete-li se se studiem blíže seznámit, rádi Vás přivítáme na dni otevřených dveří či na osobní schůzce.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.