Studium MBA. Jak vybrat kvalitní manažerskou školu?

Toužíte mít dobrou pozici ve firmě, vysoký plat a otevřené možnosti? Přesně to je cílem manažerských programů MBA, LL.M., MPA a dalších. Ne vždy je však zisk titulu MBA výhrou. Pro studium manažerských programů je nutné hledět hlavně na kvalitu školy. Jednou z nejrespektovanějších MBA škol v České republice je Ústav práva a právní vědy v Praze.

 

Škol, které nabízejí studium MBA, LL.M., MPA a dalších manažerských programů, v současnosti vzniká skutečně mnoho. Manažerské programy jsou takzvaně IN. Není se čemu divit. Podle mezinárodních i tuzemských průzkumů absolvování manažerských programů markantně zvyšuje karierní šance na úspěch. Neplatí to ale vždy!

Na co se při výběru manažerské školy zaměřit?

Mnoho škol, které program MBA poskytují, především tedy těch novějších, budí určité rozpaky, ať již cenou či kvalitou poskytované výuky. Ústav práva a právní vědy v Praze je v tomto smyslu prověřen 12letou historií činnosti a její manažerské programy 10 lety jejich úspěšného uskutečňování. K datu 20. 12. 2015 má naše manažerská škola registrována již přes tisícovku absolventů.

Důkazem, že Ústav práva a právní vědy poskytuje kvalitní manažerské studium, jsou především reference spokojených absolventů, které studium profesních programů skutečně posunulo v jejich pracovní kariéře dál. Čím to, že je tato manažerská škola oproti ostatním tak dlouhodobě úspěšná?

Špičkoví lektoři a nejnovější andragogické poznatky

„Našim studentům se snažíme poskytovat skutečně to nejlepší možné studium. Působí u nás špičkoví lektoři, kteří mají praxi na prestižních univerzitách. Řada z nich působí v privátní sféře a mnoho z nich má mezinárodní zkušenosti. Výuka u nás přitom vychází z nejnovějších andragogických poznatků v oblasti vzdělávání dospělých,“ říká ředitel Ústavu práva a právní vědy, JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

Z hlediska věku jsou zde mezi studenty manažerských programů naprosto rovnoměrně zastoupeny všechny 3 velké věkové skupiny – od 24 do 35 let, od 36 do 48 let a od 49 do 62 let. Studium je tak plně přizpůsobeno čerstvým absolventům vysokých škol i časově vytíženým manažerům.

Řešení úloh z manažerské praxe

Dalším dílem úspěchu manažerských programů na této škole je způsob výuky. Studium manažerských programů MBA, BBA, LLM., DBA, MPA či MSc. je nastaveno tak, aby byl každý student schopný uplatnit získané teoretické znalosti v praxi.

Lektoři Ústavu práva a právní vědy tak výuku zakládají na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích.

„Studium manažerských vzdělávacích programů u nás není založené pouze na mentorování. Klademe zvlášť velký důraz na to, aby studenti vyvíjeli vlastní aktivitu a řešili úlohy z manažerské praxe,“ dodává Lisse.

V současné době jsou otevřeny přihlášky na jarní semestr, který začíná v únoru 2016. V rámci novoroční akce je možné přihlásit se ke studiu manažerských programů již od 84 000 Kč bez DPH, jako bonus navíc každý student obdrží literaturu zdarma.

Bližší informace o Ústavu práva a právní vědy, včetně pozvánky na pravidelné Dny otevřených dveří, se dozvíte na našich webových stránkách.

S přáním krásných vánočních svátků

Ing. Tereza Marková, DiS.

Tajemnice a vedoucí studijního oddělení

Ústav práva a právní vědy, o.p.s.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.