Ústav práva a právní vědy slavnostně zahájil další studijní cyklus

Ústav práva a právní vědy spustil další, v pořadí již 31. studijní cyklus manažerských programů MBA, DBA, BBA, LL.M. a dalších. Po imatrikulaci se rozjel seriál živých tematických setkání s lektory v rámci jednotlivých studijních modulů. Studenty čeká 12 až 14 měsíční studium, na jehož konci budou nositeli některého z prestižních profesních titulů.

Nové studenty na úvod přivítal ředitel Ústavu práva a právní vědy JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. Vyjádřil přesvědčení, že díky své tradici a zodpovědnému přístupu k výuce Ústav práva studenty nezklame a přinese jim mnoho nových znalostí, inspirace i profesních kontaktů.

Nové studenty pozdravil a přivítal ředitel Ústavu práva a právní vědy JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

 

„Stále rostoucí zájem studentů nás těší i zavazuje. Na prestižní pozice je konkurence neustále silná a kdo chce uspět, musí se profesně vzdělávat a nabídnout víc, než ostatní,“ uvádí Luděk Lisse základní důvod, proč i přes probíhající konjunkturu zájem o profesní vzdělávání neustává.

Zkušený lektor Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA se v dalším bloku věnoval zpracování seminárních prací a výběru jejich témat. „Většina studentů zpracovává otázky z vlastního profesního života nebo podnikání. S volbou témat tedy nebývá žádný problém. Trochu jinak je to s dodržováním formálních náležitostí a metodologických postupů při vlastním zpracovávání prací. Věřím, že moje přednáška a zpětná vazba hned na úvod umožní studentům vyvarovat se zbytečných chyb a odevzdat jednotlivé práce v té nejvyšší formální i obsahové kvalitě,“ říká Pavel Marinič.

 

O profesionální servis pro všechny studenty se stará Mgr. Veronika Sabolová, manažerka studijního oddělení.

 

Studium MBA se již stalo etablovanou součástí kariérních plánů mnoha firem a organizací. Projevuje se to i v zájmu o jednotlivé specializace. „Máme nové studenty napříč všemi specializacemi – od obecného managementu až po mezinárodní vztahy nebo management školství. Schopní a motivovaní jednotlivci si uvědomují smysl a význam studia MBA pro další profesní rozvoj a kariérní postup,“ dodává Luděk Lisse.

 

Požadavky na studijní výstupy představili zkušení lektoři Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA a Mgr. Patrik Spannbauer.

 

Co se týče dopadu studia MBA na kariéru, více než 80 % absolventů uvádí, že se jim daří získat lepší pracovní pozici do 1 roku po studiu.  Na rozhodování o výběru školy mají přitom výrazný vliv reference a doporučení. „Doporučení mají u našich studentů velkou váhu. Naprostá většina z nich má o Ústavu práva a právní vědy velmi dobré informace a pro studium se rozhodují i proto, že někdo z jejich okolí již je úspěšným absolventem,“ uzavírá Luděk Lisse.

O obsahu studia manažerských programů pohovořil lektor Bc. Jan Brodský.

 

Poslední šance na přihlášení do cyklu Podzim 2019

Všichni, kdo uvažují o studiu MBA a nestihli se přihlásit do podzimního cyklu, mají poslední šanci k přihlášení do 11.11.2019. Poté již budou přijímány přihlášky do cyklu se zahájením v dubnu 2020.

Studenti se na úvodním setkání seznámili s harmonogramem studia a veškerými organizačními pokyny.

 

Podívejte se na video ze zápisu ke studiu a úvodního semináře:

                                                   

web.gallery

Zobrazit celou galeriiAutor příspěvku

Mikuláš Kužel

Má na starosti marketingovou komunikaci Ústavu práva a právní vědy. 

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.