PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium. Působila jako ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích a Archivu bezpečnostních složek v Praze. Má 20-letou praxi na vedoucích pozicích ve státní správě, aktuálně zastává manažerskou pozici na Ministerstvu obrany České republiky. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  a European Business School SE spolupracuje od roku 2013. Je garantkou programu MPA ve veřejné správě.

Přehrát video

Veřejná správa, na ÚPAV přednáší problematiku eGovernmentu a správy dokumentů. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium.

Disponuje dvacetiletou zkušeností z vedoucích pozic ve státní správě. Působila jako ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích a Archivu bezpečnostních složek v Praze.

V současné době zastává manažerskou pozici na Ministerstvu obrany České republiky, kde je zodpovědná za administrativní bezpečnost a koncepční rozvoj spisové služby v rezortu MO ČR.

Aktivně se účastní odborných konferencí a je spoluautorkou publikací z dějin správy a územního vývoje.

V rámci veřejné správy, spisové služby a archivnictví přednášela pro střední i vysoké školy. Působila v redakční radě Východočeských listů historických při FF UHK.

Je členkou profesních sdružení (Česká archivní společnost, Český svaz historiků) a působí v mezirezortních pracovních skupinách (např. při MV ČR, RVIS, NBÚ) v oblasti eGovernmentu a spisové služby.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.