JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Je expertem v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva, působí jako lektor na řadě českých vysokých škol a univerzir, v profesní kariéře vykonává činnost soudce krajského soudu. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Obchodní korporace, a je garantem programu LL.M. Korporátní právo – správa a řízení podniku.

Působí jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem – obchodní úsek (statusové věci právnických osob, směnečná agenda). Přednáší soukromé právo na VŠFS. Je absolventem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor občanské právo, na PF UK s tématem doktorské disertační práce „Neúčinnost právních úkonů v českém právu“. Od roku 2012 přednáší na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obchodní a insolvenční právo v oborech MBA a LL.M.

Garant programů

Vyučované předměty

Název předmětu
Korporátní právo
Insolvenční právo
Zobrazit všechny předměty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.