Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží

ID: SP-31-20-631

Anotace k předmětu

Rostoucí komercializace fotbalu rychle mění strukturu příjmů a výdajů profesionálních klubů. Stále větší důležitost představují sponzorské platby či podíl z prodeje vysílacích práv. To koresponduje s orientací na fanoušky z celého světa, a nikoliv jen místní příznivce.

Profesionální fotbal ještě nikdy nebyl tak globálním fenoménem jako dnes. Ve světě prakticky zcela propojeném digitální infrastrukturou ztrácejí význam hranice států i vzdálenosti mezi kluby a jejich publikem. Fotbaloví fanoušci mohou díky televizním či internetovým přenosům sledovat všechna soutěžní utkání svých oblíbených týmů bez ohledu na to, že se odehrávají tisíce kilometrů daleko, třeba i na jiném kontinentu. Kromě toho s nimi kluby sdílejí další informace na svých webových stránkách či profilech na sociálních sítích.

Na hospodaření evropských fotbalových klubů má vliv také zavedení pravidla Finanční fair play, které brání klubům utrácet za nákupy hráčů víc peněz, než samy vydělají. Je zřejmé, že i díky jeho zavedení v posledních letech ubylo klubů, které navzdory sportovním úspěchům vykazovaly finanční ztráty.

 

Obsah předmětu

Vymezeny budou základní pojmy spojené s ekonomikou fotbalových klubů včetně klíčové definice klubu jako podniku, pro který je vedle finančního zisku stejně důležitý i sportovní úspěch. Na příkladu evropských ligových soutěží bude doložen fakt, že sportovně nejúspěšnější kluby nejsou vždy těmi, které generují největší zisk.

Obsahem předmětu bude také identifikace odlišností mezi sportovními soutěžemi na evropském a americkém kontinentu. Bude vysvětleno, proč jsou evropské kluby orientovány více na sportovní úspěch, zatímco majitelé amerických klubů jsou primárně zaměřeni na maximalizaci zisku.

Na konkrétních číslech bude doložena skutečnost, že rozpočty fotbalových klubů se stále zvyšují a propast mezi chudými a bohatými stále roste. Bude vysvětleno, proč Evropu ovládají týmy pěti elitních soutěží více než kdy předtím, co stojí za jejich úspěchem a proč nemohou kluby s nižší kvalitou odpovídat jejich standardům.

České souvislosti bude reprezentovat prezentace případové studie vývoje ekonomických poměrů dvou nejslavnějších tuzemských fotbalových klubů, SK Slavia Praha a AC Sparta Praha, které oba vykazují dlouhodobou ztrátu.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je zejména porozumění hospodaření evropských profesionálních fotbalových klubů. Získat odpovědi na řadu otázek, jako např.: Odkud plyne nejvíce peněz do fotbalových klubů? Jaké kluby a soutěže nejvíce profitují z prodeje televizních práv, sponzoringu či prodeje vstupenek? Jaký podíl příjmu tvoří odměny za účast v evropských pohárech? Kterému superklubu platí výrobci dresů nejvíce peněz za sezónu a na kolik ročních rozpočtů mistrovské Slavie by to stačilo? Může být špičkový fotbalový klub sportovně úspěšný a zároveň neprodělávat miliony? Vyplatí se investovat do superhvězdy a spoléhat na to, že přinese peníze zpět na prodeji dresů či vstupenek?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek budou doloženy bohatými statistikami. Ty budou navíc ilustrovat současné trendy, jimiž se kluby vydávají ve snaze vítězit v domácích i evropských soutěžích a zároveň dobře hospodařit.

Cílem bude také pochopit, zda a jak funguje snaha evropské federace UEFA omezit bezbřehé utrácení za hvězdné hráče, která má omezit jejich přeplácení a přinést větší vyrovnanost týmů v evropských soutěžích.

 

Struktura předmětu

Produkce profesionálních sportovních soutěží v kolektivním sportu

Model fungování profesionálního sportovního klubu

Model finančních toků profesionálního fotbalového klubu

Organizace profesionálního fotbalu na mezinárodní úrovni

Organizace profesionálního fotbalu na národní úrovni

Zdroje příjmů profesionálních fotbalových klubů

Výdaje profesionálních fotbalových klubů

Hospodářský výsledek profesionálních klubů v nejvyšších evropských soutěžích

Hospodaření SK Slavia Praha a AC Sparta Praha

Hodnocení produkční efektivnosti profesionálních fotbalových klubů

 

Literatura

ŠÍMA. J.: Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží. Praha: Ekopress, 2019, 1. vydání, 160 s., ISBN 978-80-87865-58-3.

ŠÍMA, J., ČÁSLAVOVÁ, J., RUDA, T.: Sportovní marketing:(vybrané kapitoly). 2011, 154 s., ISBN 978-80-86730-98-1.

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 2009, 228 s., ISBN 978-80-7376-150-9.

NOVÁ, J..: Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 284 s., ISBN 978-80-210-8346-2.

NOVOTNÝ, J.: Sport v ekonomice. Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 512 s., ISBN 978-80-7357-666-0.

KUNZ, V.: Sportovní marketing. Praha: Grada. 2018,176 s. ISBN 978-80-271-0560-1.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.