Odborná stáž

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Garant programu MBA Management ve školství

ID: SP-05-06-605

 

Profesní vzdělávací program „MBA pro ředitele škol a školských zařízení“ sdružuje kvalifikační studium s platnou akreditací MŠMT, a to v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (ve zkr. DVPP), tzn. „Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.“ V rámci tohoto studia je povinná odborná stáž, která je realizovaná ve školách či školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku podle § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože součástí profesního vzdělávacího programu je též splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle §5 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Odbornou stáž lze vykonat na škole či školském zařízení kde student resp. účastník studia působí. Doklad o jejím absolvování je čestně prohlášení o jejím absolvování, které bude obsahovat:

  • Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní informace na studenta resp. účastníka studia
  • Statutární název, adresa a IČ organizace, ve které byla praxe absolvována
  • Termín absolvování odborné stáže včetně informace o počtu hodin (min. 24 vyučovacích hodin)

Výběr, zajištění a následná organizace odborné stáže je plně pouze v kompetenci studenta resp. účastníka studia.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.