Společné atributy výkonných obchodníků

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Cíl modulu:

Cílem modulu je zorientovat se ve společných atributech, které ovlivňují vysoký výkon obchodníků jak na poli finančním, tak v pojišťovnictví. Detailně bude zacíleno na vlivy rodiny v jednotlivých fázích života, osobnostní vlivy, které vysoký výkon obchodníků ovlivňují.

Znalosti mohou být využity při výběru nových spolupracovníků, u kterých je důležitá stabilizace a dosahování vysokých výkonů. Společné atributy u výkonných jedinců je dále možno využívat při motivaci a dalším růstu výkonu, který má přínos nejen pro konkrétního jedince, ale celou firmu.

Znalostí lze dále využít při snížení fluktuace a tedy i snížení nákladů na zaškolování nových pracovníků.

Obsah modulu:

Tento modul se bude zabývat otázkami, jaký vliv má rodinné prostředí a osobnostní vlastnosti na výkonnost v jejich podnikání na finančním poli a v oblasti pojišťovnictví. Mnoho jedinců má stejné vstupy pro podnikání z hlediska školení, identicky nastavené podmínky pro odměňování, věnuje podnikání přibližně stejný objem času, přesto někteří z nich vykazují podstatně vyšší výkon než ostatní. Co má na tyto rozdíly vliv? Jsou to některé osobnostní atributy? Jaký vliv, v tomto případě, může mít rodina?

Na základě zjištěných společných atributů se pokusíme využít poznatků pro výběr spolupracovníků, kteří svým vysokým výkonem pomohou splnit vysoké cíle nejen jejich, ale i kooperujících společností.

  1. Úvod
  2. Teorie – modelové příklady
  3. Vliv rodiny
  4. Osobnostní vlivy
  5. Společné atributy
  6. Závěr

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.