Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Po více jak 15 leté řídící praxi ve školství jsem cítil vnitřní potřebu zúročit dosavadní praxi a spojit ji s vhodným studijním konceptem.

Studium MBA bylo logickým řešením. Pro studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jsem se rozhodl na základě pozitivních referencí absolventů. Cílem mého studia bylo rozšíření mých znalostí nad rámec mého dosaženého vzdělání a profesní praxe v oblasti vzdělávání.

Cením si vysoké profesionality všech lektorů, které jsem měl čest potkat, i vstřícného a přátelského prostředí, které bylo pro studium vytvářeno.

Po téměř 30 letech praxe v oblasti vzdělávání jsem stále více přesvědčen, že celoživotní vzdělávání je základním předpokladem úspěchu, a k tomu mi toto studium dopomohlo.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve veřejné správě

Program je určen pro

zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA

Ředitelka ZŠ a MŠ
MBA

Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA

Music Art, soukromá základní umělecká škola – majitel/ředitel
MBA

Ing. Petr Macháček, MBA

předseda představenstva SNEO, a.s. absolvent programu MBA Management ve veřejné správě

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.