Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA

Před časem jsem se začetl do jedné zajímavé knihy, která nesla v preambuli zajímavou a motivující myšlenku Henriho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80 let“. Tak jsem si řekl, že zkusím „omládnout…“ a něčemu se při tom navíc přiučit. Při hledání vhodného vzdělávacího titulu jsem „od googlu“ obdržel stránky Ústavu práva a právní vědy, kde jsem rozkliknul informace o vzdělávacím oboru „MBA Pro ředitele škol“. Po získání informací o tomto vzdělávacím modulu jsem neváhal a přihlásil se do studia.

Co mě na tomto institutu přitahovalo, bylo, že nenabízí obvyklý 6hodinový kurz, po kterém „se stanete nepostradatelným odborníkem“, nýbrž poskytuje systematické širokospektrální vzdělávání, bez kterého si dnes svoji pozici ředitele školy dovedu jen stěží představit. Setkal jsem se při téměř dvouletém studiu s netradičním a velmi nadstandardním přístupem vedení institutu vůči studentovi, s množstvím užitečných bonusů a know-how, kterých se nám studentům dostalo vždy s ochotou a zájmem o komplexnost poskytovaných informací a služeb.

Neocenitelným přínosem pro moji pracovní pozici jsou především semináře a přednášky špičkových odborníku ve svých oborech, kteří nám erudovaně, se zanícením, aktuálně a s akcentem na přitažlivost a vstřícnost interaktivně přednášeli témata z praxe, která posunula mé vnímání konkrétních problematik o notný kus dopředu. Seminární práce a možnost konzultací konkrétních situací běžného pracovního života jsou neocenitelným přínosem, který si ze studií na Ústavu práva a právní vědy odnáším.

Studium oboru MBA pro ředitele škol organizované Ústavem práva a právní vědy doporučuji všem kolegům ředitelům škol bez rozdílu zřizovatele, zaměření a stupně vzdělání.

Věřím, že i mé 25leté zkušenosti s vedením soukromé Základní umělecké školy budou obohaceny nabytými vědomostmi z tohoto studia.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve veřejné správě

Program je určen pro

zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA

Ředitelka ZŠ a MŠ
MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Ředitel Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
MBA

Ing. Petr Macháček, MBA

předseda představenstva SNEO, a.s. absolvent programu MBA Management ve veřejné správě

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.