Mgr. Zora Stieglitzová, MBA

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. mne zaujalo svojí širokou nabídkou studijních programů, z nichž jsem si vybrala program Řízení lidských zdrojů a personální management. Studenti zde mají možnost získat nebo si rozšířit vědomosti o nových trendech a postupech řízení lidských zdrojů, personálních strategiích, psychologie, práva a dalších oblastí spojených s řízením a vedením lidí.

Velmi kladně hodnotím způsob výuky, který probíhá formou diskusí s profesionálními lektory, dále formou praktických cvičení v příjemném, přátelském prostředí a tím zprostředkovává spojení teorie s praxí. Vzájemnými diskusemi s lektory, ale i mezi studenty navzájem, dochází nejen k lepšímu pochopení daného tématu, ale i k cennému obohacení dosavadních vědomostí a znalostí studentů.

Studium respektuje individuální potřeby zaměstnaných lidí, umožňuje každému své tempo a samostatnost nejen v možnosti výběru jednotlivých setkání, ale i nad rámec studovaného oboru dává možnost studentům účastnit se kteréhokoliv tematického setkání dle jejich zájmu a potřeby v zaměstnání.

Zkušený a profesionální lektorský tým, jehož vědomosti vycházejí z praxe, se snaží přizpůsobovat svoji výuku potřebám studentů, je doplňován perfektním organizačním zajištěním celého studia a ochotou se kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem na studijní oddělení.

Při zpracování úkolů vyplývajících ze studia je kladen důraz především na praxi, na využití a prokázání poznatků v pracovním prostředí, což činí studium velmi cenným. Každému, kdo se v životě chce ve vědomostech posunout dál a rozvíjet se, bych toto studium vřele doporučila.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - vedoucí Katedry ošetřovatelství absolvent MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
MBA

Ing. Martin Šachta, MBA

Tajemník Ústavu technicko-technologického
MBA

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC

Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
MBA

JUDr. Lukáš Volek, MBA

Právník junior ve společnosti Wincott People, a. s., organizační složka
MBA

Ing. Michaela Nováková, MBA

4educo s.r.o., pozice: jednatelka, projektová manažerka, koučka
MBA

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA

PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
MBA

Mgr. Lenka Waszutová, DiS., MBA

Slezská diakonie, Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, Vedoucí sekce sekretariátu ředitele, Tisková mluvčí

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.