Mgr. Zora Stieglitzová, MBA

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. mne zaujalo svojí širokou nabídkou studijních programů, z nichž jsem si vybrala program Řízení lidských zdrojů a personální management. Studenti zde mají možnost získat nebo si rozšířit vědomosti o nových trendech a postupech řízení lidských zdrojů, personálních strategiích, psychologie, práva a dalších oblastí spojených s řízením a vedením lidí.

Velmi kladně hodnotím způsob výuky, který probíhá formou diskusí s profesionálními lektory, dále formou praktických cvičení v příjemném, přátelském prostředí a tím zprostředkovává spojení teorie s praxí. Vzájemnými diskusemi s lektory, ale i mezi studenty navzájem, dochází nejen k lepšímu pochopení daného tématu, ale i k cennému obohacení dosavadních vědomostí a znalostí studentů.

Studium respektuje individuální potřeby zaměstnaných lidí, umožňuje každému své tempo a samostatnost nejen v možnosti výběru jednotlivých setkání, ale i nad rámec studovaného oboru dává možnost studentům účastnit se kteréhokoliv tematického setkání dle jejich zájmu a potřeby v zaměstnání.

Zkušený a profesionální lektorský tým, jehož vědomosti vycházejí z praxe, se snaží přizpůsobovat svoji výuku potřebám studentů, je doplňován perfektním organizačním zajištěním celého studia a ochotou se kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem na studijní oddělení.

Při zpracování úkolů vyplývajících ze studia je kladen důraz především na praxi, na využití a prokázání poznatků v pracovním prostředí, což činí studium velmi cenným. Každému, kdo se v životě chce ve vědomostech posunout dál a rozvíjet se, bych toto studium vřele doporučila.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Lenka Waszutová, DiS., MBA

Slezská diakonie, Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, Vedoucí sekce sekretariátu ředitele, Tisková mluvčí
MBA

JUDr. Lukáš Volek, MBA

Právník junior ve společnosti Wincott People, a. s., organizační složka
MBA

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - vedoucí Katedry ošetřovatelství absolvent MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
MBA

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA

PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
MBA

Ing. Martin Šachta, MBA

Tajemník Ústavu technicko-technologického
MBA

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC

Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
MBA

Dita Novotná, MBA

HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.