§ Přelétavý ptáček (ze soudní síně)

Rudolf by na burze sběratelů kuriozit mohl nabídnout svůj zápočtový list.  Do třiceti let stačil změnit více než deset zaměstnavatelů. To vyznačovalo jeho klopotné hledání podniku, který by nejlépe splnil jeho finanční požadavky. Žádný nebyl dost dobrý k tomu, aby v plné míře uspokojil jeho potřeby. Měl rád ženy, ony zase jeho a každá láska něco stojí. Zejména tehdy, když se vyznává po večerních vinárnách a kavárnách. K  tomu však žádný zaměstnavatel nepřihlížel. Rudolf dostával pouze to, co si vydělal.

Rudolf jako ptáček létal ze zaměstnání do zaměstnání. S rozvázáním pracovního poměru neměl nikdy potíže, protože si dříve vybíral jen zaměstnavatele, kteří měli nouzi o zaměstnance. Každý ho rád přijal, neboť Rudolf neměl špatnou pracovní morálku a o dobré řidiče náklaďáků je vždy nouze.

S rozvojem tržního hospodářství se rozšířil i obzor Rudolfových podnikatelských vášní. Soustředil se na soukromé podnikatele. A tak se stalo, že nastoupil k jedné soukromé stavební firmě. Vozil náklaďákem cihly, vápno i dřevo na stavbu. Po několika týdnech, když pobral první výplaty, došel k závěru, že ani tento podnikatel není tím pravým. Jako mnohokrát předtím začal se i nyní poohlížet po výnosnějším zaměstnání.

Podařilo se.

„Dávám tímto výpověď„, oznámil lakonicky vedoucímu autoprovozu. „Pozítří mě už nečekejte, mám něco lepšího, šéfe„.

Slovo dodržel. Pozítří skutečně Rudolf do práce již nepřišel. Marně ho od rána čekali, místo za volantem náklaďáku zůstalo prázdné. Trvalo několik dnů, než se šéfovi firmy podařilo sehnat náhradu. Ještě před tím musel však nařídit několika zaměstnancům přesčasy, aby Rudolfův výpadek nahradili.

Neuplynulo mnoho času a Rudolf se opět sešel se svým bývalým šéfem. Tentokrát u soudu. Firma na něj podala žalobu pro neoprávněné a protizákonné skončení pracovního poměru. Rovněž požadovala náhradu škody, protože musela uhradit náklady za nedodaný materiál v důsledku Rudolfovi absence.

„Vždyť jsem nic neprovedl„, hájil se Rudolf. „Tady je potvrzení, že jsem okamžitě nastoupil k jinému zaměstnavateli„.

„To není podstatné„, vysvětloval mu soud. „Nejste žalován pro příživnictví, protože takový trestný čin už dávno neexistuje, ale pro náhradu škody a nezákonné skončení pracovního poměru…„.

„O tom jsem neslyšel, že i když pracuji udělám škodu„, pravil spisovně obžalovaný.

„To není také podstatné, že jste neslyšel„, konstatoval suše soud. „Počkejte si na chodbě, senát se poradí o rozsudku„.

Neradili se dlouho. Rudolf soudním rozsudkem skončil kariéru přelétavého ptáčka. Občanskoprávní senát prohlásil jeho výpověď za neplatnou. Kdo to kdy viděl dávat výpověď ústně. Změněný zákoník práce upravený podle nového občanského zákoníku uvádí, že se k takovému jednání nepřihlíží. Kromě toho bude muset Rudolf teď v nové práci ještě více přidat, aby uhradil škodu, kterou musí zaplatit podnikateli.

Teď už Rudolf zase vozí u stavební firmy cihly, vápno i dřevo. A jestli se s ním podnikatel sám nerozloučí, bude za volantem sedět asi dost dlouho…

 

 
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.