§ Falešná závěť (ze soudní síně)

„Tak nebuďte smutní a přijďte mne navštívit“, loučila se paní Kárná se svým přítelem před odchodem do nemocnice. Již delší dobu si stěžovala na bolesti u srdce a tak odborný lékař doporučil ústavní ošetřování. Druh Lubomír doprovodil starší ženu až k vrátnici nemocnice a s lítostivým pohledem se s ní rozloučil.

Jak se později ukázalo – definitivně. Paní Kárná za několik dní zemřela a to bylo trochu mnoho i pro tak silnou individualitu, jakou byl Lubomír. S touto neočekávanou událostí zřejmě nepočítal a proto svou truchlící náturu dával najevo kudy chodil. „Z toho si nic nedělej, takový už je život“, říkali mu spolupracovníci včetně půvabné sekretářky, která ho rovněž s účastí litovala.

Panem Lubomírem by tragická událost ani tolik neotřásla, nebýt zapomnětlivosti postižené. Ve spěchu příprav na nemocniční léčení a pod vlivem jiných okolností nebožka totiž neprojevila svou vůli v podobě úředně a právnicky nazývané závěti. „Jak teď na ně vyzrát?“, usilovně přemýšlel Lubomír. Dobře totiž věděl o vkladní knížce, na které bylo více než sto tisíc korun, kterou Kárná skrývala dlouhou dobu pod polštářem a vytahovala na světlo těsně před Silvestrem, aby lahvičkou slivovice přivítala s několika přáteli nový rok. Žádné příbuzné totiž neměla.

Účast na těchto přípitcích neopravňovala však Lubomíra k tomu, aby byl podle nového občanského zákoníku zařazen mezi nejbližší příbuzné, kteří mohou dědit přímo ze zákona, tedy bez závěti. Nebyl ani jejím druhem, který by s ní pobýval ve společné domácnosti.

Těch proklatých více než sto tisíc korun mu stále nedávalo spát. „To by byla škoda, aby propadly státu… Musím se o ně nějak postarat“, uvažoval Lubomír. Náhoda mu nahrála. V zásuvce dubového příborníku nalezl lístek z kalendáře, na němž bylo kostrbatým písmem napsáno: „Vše co mám, dávám Lubomírovi. Staral se dobře, byl na mne hodný…“, podpis: „Kárná“. Tento „vzkaz“ však ještě nebyl závětí, jak by si Lubomír vroucně přál. Chyběl mu datum, což tvoří závěť, která je napsaná vlastní rukou, závětí. Bez data není totiž podle § 1494 nového občanského zákoníku platná.

Ale to neznáte Lubomíra! Nebylo pro něj nic snadnější, než sednout a napsat, vlastně dopsat chybějící datum, tedy den, měsíc a rok. Sen o vysoké částce peněz byl silnější než všechny Lubomírovy morální zábrany dohromady.

Originálním způsobem „upravenou“ závěť pak odevzdal na notářství a toužebně očekával rozhodnutí o přidělení dědictví. Rozhodnutí sice obdržel, ale poněkud překvapujícího obsahu. Pozval si ho soud, aby vysvětlil údaj ve vyjádření písmoznalce o dopsání data v závěti. Poněvadž se to Lubomírovi v soudním řízení nepodařilo, byl odsouzen pro podvod k podmíněnému trestu na šest měsíců s odkladem na jeden rok. Samozřejmě, že sen o sto tisících se rozplynul…

Ale nejhůře na to doplatila nebožka. Nikdy se totiž nemůže dovědět, jakého měla povedeného přítele…
Autor příspěvku

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Je absolventem VŠE a FF UK. Je statutárním ředitelem European Business School SE a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem řady úspěšných manažerských monografií.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.