Vzdělávání začíná už před porodem?

Zdravím srdečně všechny naše čtenáře, studety, absolventy, i další příznivce. Dnes si povíme něco o vzdělávání. Podle klasických definic je vzdělání souhrn znalostí, které získáváme pomocí procesu vzdělávání, výuky a studia, a specifických vědomostí. Původ slova vzdělání („edukace“) odkrývá i její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“.

V našem vzdělávacím systému vzdělávání každého z nás začíná po narození a pokračuje během

života. Podle některých zdrojů existují dokonce teorie, že vzdělávání začíná už před porodem, jak bylo zaznamenáno některými rodiči hrajícími na některý z hudebních nástrojů nebo mluvícími na dítě v děloze doufajíce, že tím ovlivní vývoj dítěte. Nakolik jsou takové teorie spekulativní nebo nikoliv, nedovedu posoudit. Zda tedy vzdělávání začíná už před porodem, nedokáži posoudit, co však říci mohu, že vzdělávání se nikdy nekončí. Právě proto jsme s kolegy budovali Ústav práva a právní vědy, o.p.s., který poskytuje možnost vzdělávání se právě pro pracovně a časově vytížené lidi s cílem poskytnout jim kvalitní a širokou nabídku profesních vzdělávacích programů.

Z hlediska psychického naplnění je vzdělávání důležité a vážíme si každého úspěchu na tomto poli,
protože to znamená, že jdeme dál, že na sobě pracujeme a chceme v životě něco dokázat, což je kladně hodnoceno nejenom naším sociálním okolím, ale promítá se to i do našeho vlastního sebehodnocení. A když budu sobecký, kromě dobrého pocitu dostaneme za úspěch ve škole občas i nějaký ten dárek;-). A je dobře, že to platí v dětství i v dospělosti stejně, protože odměňovat se za dobré a pozitivní věci se má. Vzdělávat se je prostě prima. :-)

Pro některé lidi úsilí a úspěchy denního života poskytují mnohem více uspokojení než formální škola. Mezi na praxi zaměřená vzdělávání se řadí i výuka programů MBA a LL.M., a to nejen na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s a jeho „sesterské“ škole European Business School SE, ale i obecně, neboť i když zde (pochopitelně) existují pevné osnovy studia, studium je daleko více kreativnější, než na klasických státních školách a je postaveno daleko více na dialogu a předávání zkušeností, než na zkoušení určitého penza memorovaných znalostí, (které student „minutu“ po složené zkoušce vypouští z hlavy ven).

Dlouhodobé vzdělávání dospělých se v poslední době stále rozšiřuje. Žijeme ve světě motivačních knih a informačního boomu, nikdo nechce zůstat pozadu. I když je podle mého názoru v životě pracovním i osobním vždy nejdůležitější selský rozum, jsou MBA-školy nabízející dálkové studium zejména pro vytížené manažery jednoznačným pozitivem už jenom proto, že na určitém místě soustředí odborníky z řad lektorů a praktiky z řad studentů. Studium MBA a LL.M. programů vytváří zajímavé situace, neboť naši studenti nejsou vůči lektorovi v podřízeném postavení, ale svoje vědomosti s ním konzultují a tato vzájemná komunikace posunuje studia MBA o „level výš“. Všichni se navzájem obohacují a o to jde především.

Jsem za Ústav práva a právní vědy moc rád, že ve spolupráci s European Business School máme skutečně kvalitní a studenty vysoko hodnocené vzdělávací programy a byl bych moc rád, pokud si i letos najdou pověstnou cestu k srdcím českých manažerů z řad čtenářů Pražského patriotu a posunou je o „level výš“ nejen ve sféře vzdělávání, ale i v životě. A na tom přeci nejvíc záleží.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 4. 2. 2015, od 15 do 18 hodin.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.