Zápis ke studiu – studijní cyklus jaro 2015

Ve středu dne 8. 4. 2015 se konal na naší škole ve spolupráci s European Business School SE Zápis ke studiu do studijního cyklu „jaro 2015“. Děkujeme všem novým studentům za důvěru a přejeme jim mnoho studijních úspěchů.

Setkání zahájil v 15 hodin svým úvodním slovem ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, který studentům poděkoval za výběr naší školy s 12-letou tradicí a více než 1000 absolventy. Po něm vystoupil výkonný ředitel Ústavu Mgr. Bc. Patrik Frk, který studentům shrnul jejich studijní povinnosti a práva, a následovala přednáška místopředsedy správní rady European Business School SE a lektora obou škol ing. Pavla Mariniče, Ph.D., MBA, na téma „Jak psát seminární práce?“.

Děkujeme všem novým studentům za důvěru a přejeme jim mnoho studijních úspěchů.

Pro zájemce, kteří se ještě nestačili přihlásit, máme dobrou zprávu, že tak mohou stále učinit, a srdečně je zveme k nám na osobní schůzku, kterou si mohou sjednat prostřednictvím naší bezplatné telefonní linky 800 208 008.

Přihlásit ke studiu se můžete ještě nyní.

Termíny zahájení jednotlivých manažerských studijních programů:

17. 4. 2015

MBA – Finanční management podnikání

MBA – Leadership

18. 4. 2015

MBA pro ředitele škol a školských zařízení

MBA – Strategický management

24. 4. 2015

MBA – Commercial Law

LL.M. – Mezinárodní obchod a právo

LL.M. – Rozhodce – specialista na rozhodčí řízení

25. 4. 2015

BBA – Manažerská specializace

MBA – Public Relations a Marketing

LL.M. – Korporátní právo

26. 4. 2015

MBA – Management obchodu

LL.M. – Public Law

MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

15. 5. 2015

LL.M. – International Commercial Law (ENG)

16. 5. 2015

DBA – Management

DBA – Marketing a PR

DBA – Corporate Law and Business

DBA – European and International Studies

17. 5. 2015

MBA – Business Development (ENG)

22. 5. 2015

MBA – Řízení lidských zdrojů a personální managment

23. 5. 2015

BBA – Veřejná správa

MBA – Management ve zdravotnictví

24. 5. 2015

MBA – Pojišťovnictví

29. 5. 2015

MBA – Mezinárodní vztahy a evropská studia

19. 6. 2015

BBA – Právní specializace

20. 6. 2015

MSc.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.