Proč chci býti advokátem

Rozhodnutí být advokátem není rozhodnutím, které člověk činí ze dne na den. Zpravidla se jedná o rozhodnutí, které v člověku uzrává delší dobu, a to nejen po dobu studia na právnické fakultě. Již v době, kdy člověk studuje právnickou fakultu, se výběrem volitelných předmětů profiluje určitým směrem, kterým se po jejím ukončení může nebo nemusí vydat.

Mé rozhodnutí stát se advokátem nepřišlo až během studia na právnické fakultě. Na právnickou fakultu jsem přicházel s tím, že lidem chci pomáhat, a to především k tomu, aby se vždy domohli svých práv, jejich rozhodnutí byla vždy správná a nedocházelo ke zbytečným sporům, ale také zvyšovat právní povědomí svých klientů. Vždyť posláním advokáta není jen radit v okamžiku, kdy o to klient požádá, ale zároveň na klienta působit tak, aby ke stejným nebo obdobným pochybením klienta nedocházelo.

Každá právnická profese je odlišná a svým způsobem unikátní. Na druhou stranu všechny právnické (ale nejen právnické) profese mají něco společného. Každý člověk vykonávající danou profesi by ji měl vykonávat z přesvědčení plynoucího z jeho nitra. Pro advokáta to není hledání a hájení pravdy, nýbrž hájení zájmů klienta. Nechci tvrdit, že hledání pravdy v dané věci není dobrým počinem, ale pro povolání advokáta není pravda tím, co chce nalézt. Pro advokáta je pravdou to, co je výhodné pro jeho klienta za účelem úspěchu v dané věci.

Být advokátem je svým způsobem také poslání. Advokacie byla vždy považována za profesi, jejíž výkon byl spojován s určitým společenským postavením. Advokáti často stáli ve vedení měst již v 19. století a určovali směřování společnosti. Dalo by se tedy říci, že být advokátem bylo i morálním závazkem, kdy k vám lidé vzhlíželi a vnímali vaše jednání jako příklad jednání vzorného občana a ani v současnosti se toto vnímání příliš nezměnilo.

Pokud bych měl odpovědět na otázku, proč chci být advokátem, vycházela by moje odpověď především z argumentů výše uvedených. Nechci hledat pravdu, neboť tento nelehký úkol přenechávám filosofům. Chci sloužit lidem, svým klientům, kterým prostřednictvím poskytnutí advokátní služby pomohu domoci se jejich práv nebo naopak zabránit, aby klientovi byly uloženy takové povinnosti, které by jej mohly poškodit. Samozřejmě advokacie není jen o právech a povinnostech, jak by se z předcházející věty mohlo zdát, ale také o snaze být klientovi partnerem (rádcem) nejen v jeho růstu, ale i v těžkých životních situacích.

V současném světě je někdy právě smlouva a její kvalita klíčem k úspěchu či neúspěchu v podnikání nebo osobním životě. Rád bych proto pro své klienty zpracovával takové smlouvy či podklady, které by vedly vždy ke správnému rozhodnutí a aby došlo k dosažení těch cílů, které si klient přeje. Vždyť právě dobře vypracovaná smlouva, která se snaží ošetřit jak současnou situaci, tak i do budoucna problematická místa, v dobré a těsné spolupráci s klientem, dává později i všechny předpoklady k tomu, aby nemusela být později přílohou soudního spisu.

Jednovětným shrnutím chci být advokátem proto, abych hájil zájmy svých klientů a zajištěním kvalitních služeb jim pomáhal v jejich rozvoji a růstu.
Autor příspěvku

Bc. Petr Maule, MBA

Absolvent Vysoké školy CEVRO Institut, profesních vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy a Central European Management Institute.
Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.