Titul MBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Profesní programy v ČR

Od začátku 90. let se do České republiky dostává do povědomí stále více studium realizované v tzv. profesních programech, zaměřených zpravidla na praxi a zacílených co do cílové skupiny zejména na manažery. Na konci úspěšně absolvovaných profesních programů bývají jejich absolventům udělovány tituly BBA (Bachelor of Business Administration), MBA (Master of Business Administration), LL.B. (Bachelor of Laws), LL.M. (Master of Laws), MSc. (Master of Science), MPA (Master of Public Administration), DBA (Doctor of  Business Administration) a další. Tyto tituly nejsou upraveny v zákoně o vysokých školách a podmínky jejich udělování si stanoví instituce, u kterých studium toho či onoho programu probíhá. Všechny tyto tituly se píší za jménem, resp. za příjmením jejich nositele.

Největší výběr studijních programů nabízí s největším výběrem ze všech manažerských institucí v České republice Ústav práva a práva a právní vědy, o.p.s. Jejich aktuální nabídku si můžete prohlédnout zde.

Titul MBA – Master of Business Administration
Profesní vzdělávací programy MBA se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností.

Komu je studium určeno
Studium je určeno zejména pro manažery, členy managementu společností nebo úřadů, pro podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, a hlavně pak pro všechny, kdo chtějí jít profesně a kariérně dál a posílit svoje postavení na trhu práce. Máte-li zájem o prohloubení znalostí a své profesní praxe, pak jste zde správně.

Studujte v mateřském jazyce, pod dohledem zkušených lektorů, odborníků z renomovaných českých univerzit, a distančně. Výuka u nás vychází z úcty k teorii, ale zejména s každodenní profesní zkušeností našich lektorů.

Výhody MBA
Časová flexibilita, široký výběr předmětů

Ve srovnání s klasickým studiem na vysoké škole jsou profesní vzdělávací programy MBA daleko více flexibilnější, a to i v komparaci se studiem na soukromých vysokých školách. Tato skutečnost se projevuje jednak ve větší časové svobodě posluchačů, kteří výuku navštěvovat mohou, ale nemusí (a mohou studovat z domova s pomocí materiálů uložených ve studentské sekci), ale i třeba v tom, že na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. si mohou vybrat z velkého množství kvalitních volitelných předmětů. Navštěvovat mohou během studia dokonce všechny z nich.

Zaměření a cíle studia

Studium profesních vzdělávacích programů MBA je zaměřeno na rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a je orientováno velice výrazně na praxi. Praktické zaměření studia umožňuje posluchačům z řad středního i vyššího managementu firem i podniků ze státní správy rozvíjet svůj talent a vyměňovat si s lektory i se spolužáky konkrétní a bezprostřední zkušenosti ze své práce, problémy okamžitě po jejich vzniku konzultovat a řešit a osvojovat si tyto pozitivní návyky i do budoucna.

Zvýšení kvalifikace manažerů

Je logické, že absolventi MBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. se výborně uplatňují na trhu práce. Studium MBA zvyšuje kvalifikaci uchazečů i jejich hodnotu na trhu práce. Reference našich absolventů o tom svědčí.

Poznáte špičkové lektory

Každá vzdělávací instituce je taková, jaké má lektory. Naši lektoři mají praxi na prestižních univerzitách, řada z nich působí v privátní sféře a mnoho z nich má mezinárodní zkušenosti. Naši lektoři jsou flexibilní a v případě Vašeho zájmu s nimi lze vstupovat do úzkého kontaktu a konzultovat s nimi individuálně všechny otázky Vašeho studia. Důraz klademe na to, aby výuka u nás byla praktická a neskládala se z namemorovaných definic, ale z praktických příkladů, které využijete ve své práci. Z tohoto důvodu jsou všichni naši lektoři sami odborníky a praktiky, kteří buď řídí svoje vlastní firmy, nebo působí v praxi jako manažeři či poradci několik let a mají bohaté zkušenosti, které mohou Vám, svým studentům, předávat dál. Přijďte se o tom přesvědčit. Náš lektorský tým si můžete prohlédnout zde.

Chcete se o MBA dovědět více?

Každých 14 dní pořádáme Den otevřených dveří, na který Vás srdečně zveme. Přihlásit se můžete ZDE. Můžete si samozřejmě domluvit individuální osobní schůzku. Poskytneme Vám všechny možné informace k formě a průběhu studia MBA a rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy ohledně studia u nás.

Těším se společně s kolegy na setkání s Vámi a nezapomeňte na to, že vzdělání je základ.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.