§ Pořádek dělá přátele

(  Ze soudní síně)

 Mluvit o manželce se mnohdy nevyplácí. Vlastní chvála totiž nevoní a naopak – kritizovat ji by se mi nemuselo vyplatit. Ale přesto, proč bych se „nepochlubil“: při večeři se musím chovat tak způsobně, aby na parketách nezůstal ani jediný drobeček. Jinak bych dostal energický příkaz k jeho odstranění. Jindy se zase vracím „díky představám a manželce“ do dob své vojanštiny. Utěrky, ručníky, a kapesníky – vše musí být v prádelníku seřazené jako když „střihne.“ Na moje námitky proti tvrdým metodám, které se s něžným pohlavím neslučují, dostávám lakonickou odpověď: „Nedá se nic dělat, pořádek musí být!“

A proto mě už několikrát napadlo – muži, nemějte mi to za zlé – jaký by byl asi pořádek, kdyby vládly ženy! Já vím, běda mužům, kterým žena vládne, a také není dost dobře možné jediný případ zevšeobecňovat. Rovněž nevím, jak to vypadá zrovna u vás (a nejen v manželství), ale znám jeden podnik (samozřejmě, že je jich asi více), kde si s tím hlavu nelámou. Rozuměj: s tím pořádkem! Soudím tak z jednoho případu, který se jim přihodil.

Okresní soud vyslovil v rozsudku povinnost tohoto žalovaného podniku zaplatit žalobci – bývalému pracovníku tohoto zaměstnavatele – částku 14 564 korun. Tak zněl strohý rozsudečný výrok, který byl doručen žalovanému podniku poštovní (modrou) doporučenou zásilkou, jak to odpovídá předpisům o doručování do vlastních rukou podle občanského soudního řádu a zákoníku práce. Přijetí písemnosti na doručence potvrdil zaměstnanec oddělení oprávněného k přijímání písemností. Navíc ještě přidal razítko podniku. Inu – úřad je úřad!

Potom nastala pravá kalvárie. Stejnopis doručeného rozsudku předalo oddělení pro přijímání poštovních zásilek (podatelna) do právního odboru o den později. Na roli příjemce si pro změnu zase zahrála pracovnice tohoto úseku. Vyznačila na stejnopisu rozsudku příjem zásilky a postoupila ji vedoucímu odboru k dalšímu opatření.

Jenomže – čas ten nemá slitování ani s vedením podniku. Tomu se kromě toho ani nechtělo do placení částky, ke které byl odsouzen. Proto podnikový právník sedl a napsal: nebyla to žádost o finanční půjčku nebo dotaci, ale odvolání proti rozsudku okresního soudu.

Za několik dnů se však nestačil divit. Nejen on, jako autor odvolání, ale i hospodářští vedoucí. Krajský soud totiž jejich odvolání jako opožděné zamítl s odůvodněním, že písemnost byla doručena tím dnem, kdy byla převzata pracovníkem určeným v podniku k přijímání poštovních zásilek. Je interní záležitostí podniků a dalších zaměstnavatelů, jak si uspořádají předávání písemností ve svých odděleních. Pracovníci by na tato organizační opatření neměli doplácet.

A my si dovolíme dodat co krajský soud neřekl: pořádek dělá přátele nejen v manželství nebo mezi přáteli, ale dokonce i mezi těmi, kdo se soudí!
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.