Čert na zdi

(Ze soudní síně)

Dokud si člověk myslí, že některá nařízení nebo zákony o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci jsou zbytečné, že se pouze maluje čert na zeď, ať si to myslí. Jakmile ale jde o to, aby do své praxe zavedl způsob uložený zákoníkem práce nebo jiným předpisem, je konec s představami. Buď uposlechneš nařízení, nebo pozdě shledáš, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není pouhá fráze. Dokonce zjistíš, že domněle pouze návodný předpis souvisí s předpisy dalšími, třeba i s ustanoveními trestního zákoníku.

Jako důkaz mohou posloužit soudní příběhy. Na jednom pracovišti si řekli, že větrání vzduchu na dílně bude účinnější, jestliže potřebnou výměnu vzduchu posílí ventilátor poháněný elektromotorem. Na příkaz vedoucího tedy údržbář ventilátory do vzdušníků zabudoval. Ani vedoucí, ani údržbář však nevzali na vědomí potřebu ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, jak ji předepisuje zákoník práce. Neopatřili otvor k větráku ochranným krytem, ačkoliv by k tomu účelu bylo nutné přibít na zeď přiměřeně vyděrovaný kus plechu nebo řídkého drátěného pletiva. Neudělali to, protože si asi mysleli, že by to bylo zbytečné, kdopak by tam strkal ruku?

Ale co se nestalo. Pod lopatky vířícího ventilátoru vstrčil ruku brigádník – důchodce. Uklouzl a podvědomě hledal, čeho by se zachytil. Nezakrytý otvor větráku mu tuto ošidnou službu nabídl. Lopatky ventilátoru ho v tom okamžiku připravily o tři prsty…

Ošidná souvislost s tím, že chybělo ochranné zařízení, přivedla vedoucího provozovny i údržbáře před okresní soud.

 
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.