Trestní odpovědnost právnických osob - pár případů z praxe

V tomto článku vám přinášíme krátký pohled a zhodnocení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se o poměrně komplexní předpis, o kterém je velmi důležité vědět zejména pro ty, kteří se chtějí stát podnikovými právníky. Mimo jiné, rozbor tohoto předpisu nabízíme i jako samostatný předmět v různých programech (např., při studiu MBA nebo u titulu LL.M.).

Zákon v kostce

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (č. 418/2011), který nabyl účinnosti k 1. lednu 2012, u nás byl přijat jako v jednom z posledních států Evropské unie. Později byla trestní odpovědnost právnických osob zavedena snad jen na Slovensku, a to s účinností od 1. července 2016.

Později došlo k novelizaci českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který nyní umožňuje stíhat právnické osoby téměř všechny trestné činy podle trestního zákoníku. Existují sice menší výjimky, ale rozsah trestných činů je mnohem širší než před novelou, kdy bylo stíhání korporací možné jen u taxativně vymezeného okruhu trestných činů.

Trestní rejstřík právnických osob  – seznam odsouzených osob – je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. To umožňuje získat poměrně přesný přehled o tom, jaká je praxe při implementaci zákona.

Z české praxe vyplývá, že:

 • Za dobu téměř 6 let došlo k pravomocnému odsouzení více než 220 právnických osob.
 • Nejčastěji se stíhají tyto trestné činy:
  • neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 TZ) – 34 % případů
  • podvod (§ 209 TZ) – 25 % případů
  • zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TZ) – 17 % případů
  • zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ) – 7% případů
 • Nejčastěji udělovanou sankcí je peněžitý trest – 80 % případů. Jeho zákonná sazba je v rozpětí deset tisíc až pět miliónů korun. Je třeba uvést, že trest ve výši pěti miliónů je z pohledu výše uložené sankce spíše ojedinělý případ. Průměrná výše peněžitého trestu je kolem 170 000 Kč.
 • Mezi další možné tresty patří zánik společnosti (její výmaz z obchodního rejstříku) nebo povinnost uveřejnit odsuzující rozsudek (s takovými povinně uveřejněnými odsuzujícími rozsudky se můžeme čas od času setkat na stránkách novin a časopisů).

Osvědčilo se to?

Každodenní praxe hospodářského a podnikatelského života ukázala, že trestní právo postihující pouze fyzické osoby je nedostatečná a zejména korupční trestné činy a dotační podvody je třeba systematicky potírat i cestou kriminalizace právnických osob, což je v dnešní době uznávaným standardem vyspělých evropských zemí.

Zavedení trestní odpovědnosti korporací je také předmětem několika mezinárodních závazků České republiky, zejména v oblasti boje proti korupci. Přestože se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob setkal za krátkou dobu své účinnosti i s kritickými hlasy, lze říci, že alespoň do jisté míry byly cíle předvídané touto právní úpravou naplněny.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.