Jsou elektronické daně v ČR možné v budoucnu?

Čerstvě jmenovaná ministryně financí v nové vládě JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., představila své priority pro řízení rezortu financí v nadcházejících čtyřech letech. Proč by nebylo v budoucnu možné také v České republice mít elektronický systém správy a výběru daní, když něco podobného už funguje v jiných zemích? Stačí se podívat například na sever Evropy. 
Malé Estonsko, které nyní právě koncem roku uzavírá své první předsednictví EU, je elektronickou velmocí. Na počítači s dobrým internetovým připojením a čtečkou dokladů tam můžete i volit ve volbách nebo si založit živost. Elektronické evidence údajů tam fungují např. i ve zdravotnictví. Správa a výběr daní nejsou výjimkou. O tom, jak by to mohlo fungovat v ČR, zjistíte ve článku Ústavu práva a právní vědy.

Současný stav v ČR

Daňové přiznání elektronicky můžete v České republice podat už teď, pokud jste držitelem datové schránky. Ušetříte si cestu na poštu a náklady na doporučenou zásilku nebo cestu přímo na finanční úřad do podatelny. Návrh nastupující ministryně je mnohem ambicióznější. Neznamená „jen“ možnost elektronické komunikace poplatníka s finančním úřadem. 
Odstranění administrativních nákladů celého systému by šlo mnohem dál, protože by došlo k propojení několika registrů a tím k automatickému sdílení v nich obsažených dat.

Poplatníci by tak nemuseli sami vypočítat, určit a zapsat určité částky, relevantní pro stanovení daňové povinnosti, neboť by se do informačního systému daňového přiznání automaticky přenesly odjinud, např. ze systému kontrolního hlášení podnikatelů nebo elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí v současné době intenzivně pracuje na novém zákoně o daních z příjmů. Tento velmi důležitý zákon, který se dotýká každého zaměstnance i podnikatele, je v platnosti už od roku 1992 a od té doby prošel desítkami nejrůznějších novel. To mu  pochopitelně ubírá na přehlednosti. Nedávno se v tomto smyslu k zákonu o daních z příjmu vyjádřila kriticky odborná analýza zpracovaná Nejvyšším kontrolním úřadem. 

Pokud jde o dnešní stav, mnoho různých výjimek přispívá k vyšší nákladnosti celého systému výběru daně z příjmů. Skoro každý poplatník uvádí v daňovém přiznání nějakou výjimku, slevu nebo přílohu a finanční úřady po konci března nedělají nic jiného, než že musí každý takový dokument ověřit a řádně zohlednit.

Jak bude vypadat novela?

Je nepochybné, že nový právní text o daních z příjmů bude lépe odrážet dnešní realitu a bude více srozumitelný pro všechny uživatele – úředníky daňové správy, daňové poplatníky i jejich zaměstnavatele. Pokud se podaří návrh zákona dokončit v příštím roce 2018 a zohlednit v
něm preferované řešení nové vlády, lze předpokládat, že by se nová pravidla uvedla do praxe v roce 2020 nebo 2021.
Je potřeba do tohoto odhadu započítat i délku legislativního procesu a přípravu specializovaného software. Na elektronické daně si tedy ještě budeme muset pár let počkat, ale není důvod, proč by nebylo jejich zavedení možné ještě těsně před příštími volbami.

Kromě výše popsaného zjednodušení, zpřehlednění a elektronického nastavení daňového systému chce budoucí ministryně financí hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem. Rozpočet na rok 2018 je zatím navržený se schodkem ve výši 50 mld. Kč. Ministerstvo financí naopak neplánuje žádné další změny ve využívání institutu zajišťovacích příkazů vůči podnikatelům, kteří jsou podezřelí, že řádně neplatí daně z přidané hodnoty.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.