Vybíráme studium MBA - jak zvolit ten správný obor?

Studijní programy MBA (Master of Business Administration) si coby součást sytému celoživotního vzdělávání kladou za cíl připravit studenty na výkon vedoucích a manažerských pozic nebo prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti řízení. Výhod absolvování MBA studia je celá řada, patří mezi ně získání detailnějších znalostí v oblasti managementu, důležitých zkušeností a v neposlední řadě také kontaktů. Absolvování MBA programu významně zvyšuje šance na rychlejší profesní a kariérní růst i vyšší zájem zaměstnavatelů či platové ohodnocení. Nabídka institucí, které MBA studium nabízejí je však široká a počet oborů, ve kterých lze MBA titul získat taktéž. Ne vždy je tak jednoduché zvolit si ten správný a nejvíce vhodný. Jak při výběru oboru MBA studia postupovat a na co je dobré se připravit?

Výběr MBA studia

Při výběru instituce, na které budete MBA program absolvovat, je na místě zajímat se o její tradici, čas, po který již studium zájemcům nabízí, kvalitu lektorského týmu a kvantita i kvalita jeho členy publikovaných prací či pestrost, úroveň výukových materiálů a samozřejmě i cena a možnosti financování studia. Vzhledem k tomu, že MBA studium je určeno z velké části pro lidi aktivní a pracovně značně vytížené, je standardem, že instituce nabízí studium jak v prezenční či kombinované nebo distanční formě.

Žádné oficiální žebříčky kvality institucí, které MBA poskytují neexistují. Informace o dané instituci však mohou zájemci vyhledávat prostřednictvím internetových stránek a dalších propagačních materiálů (ustavprava.cz). Velmi cenná je však komunikace přímo s jejími zástupci a samozřejmě také reference absolventů, kteří již studium ukončili. Důležitým prvkem při rozhodování o MBA studiu je ovšem také nabídka konkrétních studijních oborů. Jakým způsobem je třeba k výběru oboru studia přistupovat?

Obory MBA studia

Instituce poskytující MBA studium často nabízejí stejně tak programy, které jsou spíše obecnější – pokrývající manažerskou problematiku v obecnosti – ale také takové, které kombinují výuku a prohlubování manažerských schopností s odbornými znalostmi v některé konkrétní oblasti. Jedná se např. o MBA programy v oblastech jako je zdravotnictví, finanční poradenství, mezinárodní vztahy, veřejná správa, reality a mnohé další. Tyto specializované programy jsou cíleny na zájemce, kteří jsou již pevně usazení v některém konkrétním oboru, již v něm na některé vedoucí pozici působí nebo se chystají na kariérní posun právě na některý manažerský post. V takových případech je kombinace odborných znalostí a tréninku obecných manažerských schopností ideální volbou. V opačném případě, kdy zájemce nemůže vyloučit změnu oboru nebo s ní přímo počítá, je vhodnější již zmíněné obecné studium. Jejich obsahem je studium, díky kterému budou připraveni na pozice v managementu firem nejrůznějšího zaměření.

Na půli cesty mezi těmito dvěma přístupy potom leží obory, jako jsou např. lidské zdroje, které absolventům poskytnou vzdělání v konkrétní oblasti, uplatnitelní ale budou v celé řadě firem a společností napříč všemi obory lidské činnosti. Zaměření programů se vždy odrážejí v obsahu studia, podobě praktických cvičení i didaktických úloh. Jejich podobu si určují jednotlivé instituce sami a je tedy na místě se s jejich podobou seznámit již při výběru studijního oboru na konkrétní instituci.

Myslí-li zájemce svoji snahu o zvýšení své ceny na trhu práce a o významné prohloubení svých schopností a dovedností vážně, MBA studium je pro něj tou správnou volbou. Vždy je však třeba vybírat pečlivě a instituci i obor zvolit správně, vyplatí se to.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.