Aktuality

Sledujte aktuality Ústavu práva a právní vědy. Informujeme o novinkách, proběhlých i připravovaných akcích, studijních programech, seminářích a cenových akcích. Píšeme o všem zajímavém, co vám může pomoci v rozhodování o studiu manažerských programů.

Výsledky hlasování o odchodu Velké Británie z EU, jakož i výsledek voleb prezidenta USA vyvolal v části populace v Americe, ale také v Evropě zděšení. Pokud by výsledek voleb byl takový, jako byl pouze ve Velké Británii tisíce politiku i komentátorů, kterým se tento výsledek nezamlouval, by se snažili validitu referenda snížit tvrzením, že lidé souhlasili v podstatě s tím, co ani nechtěli a hledal by se kompromis, který by umožnil zachovat stav, aby Británie zůstala svázaná s EU a zároveň, ve věcech ve kterých jí to vyhovuje, rozhodovala samostatně. Tento proces by trval dlouho, až by možná vůle občanů vyjádřená v referendu vyšuměla do historie. Opět by dostali prostor různí političtí technokrati, protože oni nejlépe vědí co je pro lidi i země, které řídí, či spravují, nejlepší.

 

Přečíst celý článek

V předchozím blogu jsme došli k závěru, že zisk vykázaný v účetnictví nemůže splňovat kritérium přidané hodnoty podnikatele z podnikání a nemůže být hodnotou, kterou lze odčerpat vlastníky například pro osobní spotřebu, bez toho, aby nebyl ohrožen tzv. going concern  proces – kontinuální pokračování existence podniku.  Klíčovou, pro správné fungování podniku, je podnikatelská filosofie, podle které příjmy z hlavní činnosti, kterými jsou zejména provozní zisk a odpisy musí krýt reprodukci kapacit ve formě hmotného majetku a pracovního kapitálu a také nezbytné finanční výdaje, jakými jsou například placené úroky. Došli jsme k závěru, že takové kritérium splňuje tzv. volný peněžní tok, který je ekonomickým ziskem a vlastně přidanou hodnotou, kterou lze z podnikání odčerpat, bez obavy o budoucí fungování firmy.

Přečíst celý článek

Je nezbytné, aby každý z nás měl nějaké ideály, které ho inspirují k osobnímu růstu. Je tragické, když ideály ovládnou člověka a v jeho myšlení a konání ignorují realitu. Je zločinné, když ideály jsou nástrojem manipulace lidí. K manipulaci lze využít cokoliv, důležité je, aby autor měl možnost oslovit co největší počet lidí. Princip manipulace je v tom, že se prezentuje jednání protivníků neobjektivně, pokud možno, víc horší, než ve skutečnosti je, a vlastní jednání, či myšlení vyjádřeno slovy lepší, morálnější, víc etické a barvitější než ve skutečnosti a nezáleží na tom, jestli odpovídá objektivní pravdě. Je to snaha odlišit se od ostatních, ukázat se  lepší než zbytek, vůči kterému se vymezují. 

Přečíst celý článek

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.