Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval TU VŠB Ostrava. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, vč. zdravotnictví, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou implementace systémů řízení. Je majitelem a ředitelem akreditované certifikační společnosti ISO Stars EU, s.r.o. Je spoluautorem publikace Management kvality. Pro Ústav práva a právní vědy zpracoval publikaci Kvalita ve zdravotnictví. Od roku 2011 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Přehrát video

Vystudoval TU VŠB Ostrava obor nauka o materiálech, kde také v tomto oboru obhájil disertační práci. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou implementace systémů řízení.

Jedna ze společností, kde působil, pod jeho vedením dvakrát zvítězila v soutěži o Národní cenu kvality ČR. Dlouhodobě působil jako vedoucí auditor u řady nadnárodních i českých certifikačních společností.

Je držitelem certifikátů pro auditorskou činnost v celé řadě systémů řízení (kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví pří prácí, informační bezpečnost apod.).

Působí jako lektor pro jednotlivé systémy řízení. V oblasti zdravotnictví prováděl ověřování systémů řízení v celé škále zdravotnických zařízení (privátní zdravotnická zařízení, oblastní nemocnice, fakultní nemocnice, zdravotnická záchranná služba). Je členem České společnosti pro jakost.

V současné době je majitelem a ředitelem akreditované certifikační společnosti ISO Stars EU, s.r.o. Od roku 2017 externě působí také jako pedagog na FBMI ČVUT Praha. Je spoluautorem vysokoškolských skript Management kvality. Pro Ústav práva a právní vědy zpracoval publikaci Kvalita ve zdravotnictví.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.