Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2011

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

Směnky

EDITORIAL

Editorial >>
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

TÉMA

Postavení rukojmího na zajišťovacích směnkách >>
The position of aval of the hedge bill of exchange
JUDr. Zdeněk Kovařík

Zneužití zajišťovací směnky >>
Misuse of a hedge bill of exchange
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Možnosti trestního postihu zneužití zajišťovacích směnek >>
Misuse of the bills of exchange and criminal lability
JUDr. František Púry, JUDr. Vladimír Veselý

Z judikatury vyšších soudů k údaji platebního místa na směnce >>
Selection of higher courts judicature regarding the seat stated on the bill of exchange
JUDr. Daniela Kovářová

K některým aspektům přerušení a zastavení směnečného řízení >>
Some aspects of the recessing and discontinuance of the exchange proceedings
Mgr. Martin Šíp


VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Ke smlouvě, kterou se rukojmí ze směnky zavazuje k zajištění závazků výstavce >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K vážným důvodům, které opodstatňují nesouhlas se zpětvzetím návrhu >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K povaze směnečného platebního rozkazu >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K prolmčení nebo zániku práv ze zajišťovací směnky >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Ke splatnosti směnky >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K otázce platebního místa a otisku razítka na směnce >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K běhu promlčecí doby judikované směnečné pohledávky >>
připravil: JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.