Sdílejte myšlenky, nápady a příběhy

Žijeme v éře informační exploze. Zároveň žijeme v éře kontinuálního vzdělávání a rozšiřování odbornosti. Informace jsou díky moderním technologiím dostupné v reálném čase a v takovém množství, že se v nich sami přestáváme orientovat. Proto je dobré sledovat aktivní jedince a různé názorové vůdce, kteří vytvářejí a sdílejí kvalitní obsah.

Úspěšní lidé fungují jako filtr. Pomáhají nám nalézat zajímavá témata a otevírat obzory díky tomu, že rádi sdílejí své názory, ale často také názory dalších lidí, s nimiž se ztotožňují a na jejichž důležitost a příklad chtějí upozornit ostatní.

Na druhou stranu existuje mnoho lidí, kteří rádi informace shromažďují, ale nesdílí. Uzurpují si právo na osobní vlastnictví. Obvykle se s takovým „soukromničením“ setkáváme v pracovním prostředí. Lidé, kteří uchovávají své unikátní know-how v jakémsi pomyslném trezoru, nejsou ideálními spolupracovníky, ani členy týmu. Jejich pohnutky mohou být různorodé, většinou se však obávají o ztrátu vlivu, moci, pocitu nadřazenosti a výjimečnosti (či relativní nenahraditelnosti).

Úspěšní lidé jsou v tomto ohledu odvážní. Svou otevřeností dávají najevo, že jsou součástí většího celku, komunity či skupiny, a dobře si uvědomují princip sdílení informací. Jsou si také vědomi toho, že kvalitní informace plní svůj účel tehdy, když je dostupná co nejširšímu počtu příjemců.

Sdílíme-li své myšlenky a názory s jinými lidmi, můžeme předpokládat, že svým vzorem ovlivníme a inspirujeme ostatní ke stejnému sdílení.

Nedávno jsem objevil jedno krásné moudro, které vystihuje podstatu věci: „pokud jste dostatečně šťastni a vede se vám dobře, je vaší zodpovědností poslat výtah zpátky dolů“.

Nebojte se tedy být vzorem a sdílet know-how, jak vést úspěšný život. V práci i doma.

Tento článek je publikován na základě připravované nové knihy “Úspěch neměřitelný penězi“
Autor příspěvku

Tomáš Barčík, MBA

je autorem řady článků, studijních textů a publikace na téma marketingové komunikace, strategického marketingu a moderních marketingových metod.
Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.