Startujeme letní kampaň, odstartujte s námi

Již 10. rokem startujeme a celkově po dvacáté (protože studium profesních programů MBA začíná dvakrát ročně) naši kampaň, která má za cíl přiblížit zájemcům o studiu výhody studia u nás na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Za těch 10 let a 20 kampaní jsem již zažil mnohé, mnoho věcí mě potěšilo, mnoho věcí mě roztrpčilo, mnoho věcí jsem zkazil, mnoho věcí mě posunulo dále. Vždy jsem ale opakovaně zjišťoval, že jenom marketingová kampaň nám žádné studenty sama od sebe nepřinese, pokud nemáme jasný program a jasnou představu tom, co chceme studentům nabídnout a pokud nemáme vše připravené.

Zájemci o studium profesních programů MBA jsou totiž zcela jiná kategorie, než například zájemci o vysokoškolské studium. Tím nemyslím, že jedni by byli více, a druzí méně, ale to, že obě tyto „kategorie“ mají odlišné motivy, proč studovat. Většina zájemců o studium vysoké školy ji studuje buď proto, že v jejich rodině je „normální vysokou školu mít“ a její „nemětí“ by rodiče neodpustili, nebo z důvodu, že cítí určitý handicap v práci, protože kolegové vysokou školu mají a oni ne.

Shrnuji si to pro sebe větou, že většina lidí studuje vysokou školu proto, že „musí“. Naproti tomu MBA nebo LL.M. či další profesní programy studuje člověk proto, že chce. Vysokou školu 75% našich absolventů již má, a s těmi 25%, co ji nemají, je spojuje to, že jsou úspěšní ve svém zaměstnání nebo se jim podnikatelsky daří, i když to třebas někdy „dře“.

Tito lidé mají také zpravidla jiný věk, jiné zkušenosti a jiné, méně naivní představy o životě, než 20-25 letý člověk. Jsou to lidé, kteří snadno vycítí, pokud se jim nabízí „odvozenina“ či nepůvodní nápad, pokud se jim nenabízí originál. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. stojí v čelem MBA-škol jako původní instituce již přes 10 let a vznikl dříve, než mnohé z dnešních škol, které u nás – řečeno korektně – pro svůj podnikatelský záměr nacházeli “inspiraci“. Pokud chcete originál, studujte údaje nejen na webových stránkách MBA-institucí, které jsou často plné slov jako „nejlepší“, „největší“ a podobných předem neověřitelných superlativů, ale zejména v obchodním rejstříku a prověřte si i zástupce školy. Zjistíte snadno, o jaký typ „show“ se ve skutečnosti mnohdy jednáJ.

Naše letní kampaň bude vystavena na hlubokém přesvědčení, že člověk je tu od toho, aby druhému předával své zkušenosti, ne kvůli tomu, aby jej mentoroval.

 

Na mentorování je bohužel postaven celý český vysokoškolský systém a podle toho také úroveň jeho absolventů vypadá – student projde 5 lety drilu v podobě memorování z 80% pro praxi neužitečných informací, získá diplom a neví nic. Hledá práci a prodává se na trhu, ale zkušenosti nemá žádné, jeho znalosti jsou až na výjimky legrační, je to prostě neotesaný kus
(nechci říkat, čeho :-) .

Proto jsou naše studijní programy určené všem, co o studiu MBA (ale i dalších profesních programů) uvažují, „vyrobené „z masa a kostí“. Nejsou to neživé programy schované za hradbu internetu (tzn. studium „online“), nebo za e-learningové software různých IT firem studované pouze přes počítač nebo skype.

Na letošní podzim jsme pro Vás připravili ještě více kontaktních setkání s našimi lektory než dříve, protože interakce mezi studenty a lektory je nezastupitelná.

U nás je věcí studenta, zda tematická setkání s lektory absolvuje a je to otázka jeho svobodné volby. Nabídka a tedy i výběr studijních programů i jednotlivých tematických setkání s lektory jsou natolik pestré a zajímavé, že studenty k jejich návštěvě vždy samy zlákají. Přijďte se o tom přesvědčit na některý z našich Dní otevřených dveří, které pořádáme každých 14 dní a z nichž další se uskuteční již 29. 7. 2015.

Rádi Vám poradíme, jaký obor studovat, rádi Vám představíme prostory, kde se budete s našimi lektory setkávat a konzultovat situaci Vašich firem či společností, v nichž pracujete, a kde budete uskutečňovat to, co Vás baví.
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.