Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2010

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

EDITORIAL

Editorial >>
JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

ČLÁNKY

Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh v české a německé právní úpravě
The duty of bringing insolvency petition in Czech and German law
Mgr. Ing. Tomáš Moravec

Některá rizika insolvenčního zákona
The Imperfections of the Czech Insolvency Act
Ing. Bc. Luděk Juřina, MBA

Praktické projevy zásady iura novit curia v civilním soudním řízení
Practical aspects of the iura novit curia principle in the civil procedure today
Mgr. Ľuboš Fojtík

Z PRÁVNÍ PRAXE

Aplikace důvodů zvláštního zřetele hodných podle ustanovení § 150 o.s.ř. v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
Application of reasons worthy of special consideration according to the article 150 Civil Procedure Act in proceedings of annulment of arbitral award
JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Meze ochrany spotřebitele >>

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Hledisko průměrného spotřebitele >>

Z judikatury Městského soudu v Praze
Rozhodčí doložka a způsob určení rozhodce >>

Z judikatury Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rozhodčí doložka a způsob určení rozhodce >>

Z judikatury Ústavního soudu České republiky
K právu domáhat se ochrany svých práv u soudu z hlediska věřitelů v insolvenčním řízení >>

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.