Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2010

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

EDITORIAL

Novela spánkového režimu a volný trh služeb >>
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

TÉMA

Listina základních práv Evropské unie
Charter of Fundamental Rights of the European Union
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Odnětí a přikázání u státního zastupitelství
Removal and referral of a case at the Public Prosecutor's Office
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Strategické hlukové mapy a některé související otázky českého a komunitárního práva
Strategic noise maps and some related issues of Czech and Community law
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.

Některé charakteristické rysy islámského hospodářství, bankovnictví a platebního styku
Some features of Islamic economy, banking sector and the system of payments
doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Vyloučení člena z družstva >>

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Posuzování jednání advokáta jménem klienta >>

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
Postavení správce konkursní podstaty >>

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
K zadání znaleckého posudku >>

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.