Aktuality

Sledujte aktuality Ústavu práva a právní vědy. Informujeme o novinkách, proběhlých i připravovaných akcích, studijních programech, seminářích a cenových akcích. Píšeme o všem zajímavém, co vám může pomoci v rozhodování o studiu manažerských programů.

Již při čtení titulku článku, nám může přicházet na paměť známá toť slova, a to v podobě nezapomenutelného Charlie Chaplina: „Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života“.

Analytičtí pracovníci významné společnost Gartner identifikovali deset klíčových trendů, které budou v roce 2015 hrát prim a pravděpodobně i později nejvýrazněji ovlivňovat dění v neustále měnícím a vyvíjejícím se IT. Pokud se prognózy analytických pracovníků naplní, půjde převážně o trendy s potenciálem výrazně narušit aktuální vývoj, a organizace by proto neměly v žádném případě podcenit jejich nástup. Trendy pro rok 2015 představují implementaci tří hlavních témat, které představuje spojování skutečných a virtuálních světů, nástup „inteligence všeho“ a posun v digitalizaci podniků.

Přečíst celý článek

V dnešní době jsou základní/střední školy již samostatnými právními subjekty s jistou „suverenitou“ a na ředitele/manažera jsou kladeny vyšší požadavky zejména na znalosti z oblasti problematiky managementu řízení a obecně závazných právních předpisů, a to nejen z oblasti školství. Dobré právní a ekonomické vědomí, znalosti a dovednosti z vedení lidí a řízení pedagogického resp. vzdělávacího procesu obecně je jedním z mnoha předpokladů od samotného aktu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školy až po další úspěšné počínání v pozici vedoucího pracovníka.

Přečíst celý článek

Zpráva odborníků z britské Open University se zaměřuje na deset inovací ve vzdělávání, které dle jejich mínění mají potenciál vyvolat v blízké budoucnosti výrazné změny v pedagogické praxi. První čtyři inovace již byly zahrnuty ve zprávě z roku 2012. Zprávy The Innovating Pedagogy jsou určeny pro učitele, politiky, akademiky a jakékoli další zájemce, kteří se chtějí dovědět, jak se může vzdělávání v průběhu příštích deseti letech změnit. U každé inovace je uveden pravděpodobný dosah pro praxi a předpoklad, za jak dlouhou dobu by se měla obecně používat. Autoři se nechali inspirovat zprávami Horizon Report a uvádějí, že budoucnost jmenovaných inovací vidí spíše mimo formální vzdělávací systémy.

Přečíst celý článek

Edukace založená na důkazech (evidence-based education) je relativně nový přístup ke vzdělávání uplatňovaný na všech jeho úrovních – počínaje školskou politikou, až po výuku konkrétního učitele ve třídě. Použité metody jsou založeny na průkazných a hodnověrných dokladech získaných z vědecky podložených experimentů, o kterých jsou v zahraničí vedeny podrobné databáze.

Přečíst celý článek

Úvodem bych rád zmínil ono proklamované „Věda bez mládí je tragédie, věda bez stáří je komedie.“ Zde lze spatřit jistou podobu i v samotném školství, ve všech pracovních pozicích a na všech jeho stupních. Úspěch školy a její klima je do jisté podoby determinováno úspěchem ředitele jako „jednotlivce“, a na druhé straně jeho kolektivu jako nedílného celku. Před ředitelem v současné době stojí zvládnutí nesčetných úloh, a to z různých oblastí každodenního dění školy, které převážně plynou z jeho vedoucího pracovního místa. Za klíčové se zde považuje osvojení a získání kompetencí z teorie a praxe školského managementu, práva, řízení pedagogického procesu, vedení lidí a v neposlední řadě ekonomiky a finančního managementu.

Přečíst celý článek

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.